Aktuelt

Fleire høyringssvar til organiseringa

Det er kome inn fleire innspel til organisasjonsplan for stabs- og kommunalområda. Alle er no samla i eitt dokument som du finn i denne artikkelen.

Ny tilbodsfrist for breibandsanbod

Nye Ålesund utvidar fristen for å levere tilbod i anbodskonkurransen for å bygge ut breiband til innbyggarane i nye Ålesund. Ny frist  er 4. mars. 

Ledige stillingar som ass. kommunalsjefa…

Nye Ålesund leiter i eigne rekker etter to assisterande kommunalsjefar for opplæring og ein for helse og omsorg. Meiner du at du fyller kompetansekrava og ønsker å vere med i...

Lokalisering og heilskaplege system

Arbeidet med lokalisering og heilskapleg plan-, leiings- og styringssystem er begynt. Prosjektleiar har sett ned to arbeidsgrupper.

Svar på høyringa om organisering

Fram til 1. januar var det mogleg å komme med innspel til organisasjonsplan for stabs- og kommunalområda. Høyringssvara finn du samla i denne artikkelen.

Samarbeid og medverknad

Korleis skal vi kommunisere? Korleis skal vi skape engasjement, eigarskap og medverknad? Dette var blant temaa som blei diskuterte då nye Ålesund inviterte innbyggarane til ope møte.

Utbygging av breiband

Nye Ålesund utlyser ein anbodskonkurranse for å bygge ut breiband til innbyggarane i nye Ålesund kommune der det ikkje er kommersielt lønsamt for breibandsleverandørane å gjere dette aleine.

Folkets favoritt blei Teodor Klokset Lil…

Onsdag 19. desember blei det klart at vinner av Folkets favoritt blant forslaga til nytt kommunevåpen blei Teodor frå 5. klasse Tennfjord skule. 

Klassevinnar ble Design & redesign

Klassevinnar i idékonkurransen til nytt kommunevåpen er valgfag Design & redesign 9. og 10. trinn ved Spjelkavik ungdomsskole i Ålesund. Dei 32 elevane har vist engasjement og levert flotte bidrag, gratulerer...

Makerspace-million til biblioteka

Biblioteka i nye Ålesund har fått 950 000 kroner til å utvikle makerspace. – Vi ønsker å bli best i landet, seier Lisa Alvestad, prosjektleiar og biblioteksjef i Haram.

Astrid informerer

Prosjektleiar Astrid Eidsvik fortel i ein video kva som skjer med forslaga til organisasjonsplan, om  kartleggingssamtalar og tilsettings- og innplasseringsprosessar fram mot 1. april 2019.

Kommune- og fylkestingvalet 2019

Valet i 2019 skal gjennomførast som om nye Ålesund kommune allereie er i drift. Nettsida nyealesund.no har no fått eigne valsider der du kan lese meir om korleis du som...

Vedtok budsjett, strategiar og satsingso…

I sitt siste møte i 2018, vedtok fellesnemnda forslaget til busjett for prosjektet i 2019 og korleis nye Ålesund skal arbeide vidare med satsingsområde og strategiar.

Årets siste nyheitsbrev

Årets siste nyheitsbrev til tilsette tar for seg forslaga til organisasjonsplan, omtalar det siste fellesnemdmøte og kåringa av folkets favoritt blant innsende forslag til kommunevåpen - blant anna.

Budsjett, strategi og satsingsområde i s…

Fellesnemnda for nye Ålesund held sitt siste møte før jul, 17. desember på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Møtet opnar med informasjon og orienteringar og blir streama frå ca. klokka 12.00

Vinnar av familiequizen er kåra!

    I førre utgåve av magasinet «I støypeskeia» vart lesarane utfordra i ein familiequiz om smått og stort i nye Ålesund. Mange visste mykje og redaksjonen fekk inn svar frå fleire...

380 forslag til nytt kommunevåpen

1. november gjekk fristen ut for å sende inn forslag i idékonkurransen for nytt kommunevåpen. Heile 380 teikningar har kome inn, og snart skal vi kåre folket sin favoritt!

Forslag vidare til fellesnemnda

Partssamansett utval og arbeidsutvalet innstiller på at fellesnemnda godtar  budsjettet for prosjektorganisasjonen for 2019 og planane korleis ein vidare skal arbeide med strategi og satsingsområde inn i nye Ålesund.

Forslaga til organisasjonsplan er klar

Styringsgruppene for stabs- og kommunalområda har kome med sine forslag til organisasjonsplan for nye Ålesund.  Frist for å kome med innspel er 1. januar.

Budsjett, strategi og satsingsområde

Partssamansett utval og arbeidsutvalet får presentert budsjettet for prosjektorganisasjonen for 2019 og skal diskutere korleis ein vidare skal arbeide med strategi og satsingsområde inn i nye Ålesund.

Jul i nye Ålesund

Det er snart på tide å leite julepynten fram frå loftet. Her kan du sjå ei lita oversikt over nokre av messene og tilstellingane i dei fem kommunane.

Forslag frå styringsgruppene

1.desember er fristen for styringsgruppene i nye Ålesund til å levere forslag til organisasjonsplan, mål og strategiar. Forslaga blir publiserte og det er høve til å kome med innspel.

Tre nye stabsleiarar på plass

Tre nye stabsleiarar er tilsette i den nye kommunen. Prosjektleiar Astrid Eidsvik informerer om kven dei er i ein videosnutt. Dette er stillingar der det har vore intern tilsetting.

Skal bli betre til å kjenne igjen sympto…

18 sjukepleiarar frå nye Ålesund og Molde skal på kurs for å lære å tidleg oppdage sjukdom og kunne sjå om pasientar blir verre. Midla kjem frå fylkesmannen.

Nye gatenamn i nye Ålesund

Dei fem kommunane har sagt sitt og alle vegane som måtte endre namn på grunn av kommunesamanslåinga har fått nye namn.

Samarbeid og medborgarskap

Nye Ålesund inviterer til ope møte om samarbeid og medverknad på Gomerhuset i Skodje 27. november klokka 18.30 – 20.30.

Kommunalt føretak? Kva betyr det?

Fellesnemnda har bestemt at den nye kommunen skal organisere eigedomsområdet sitt som kommunalt føretak. Kva betyr det for dei tilsette? Dette er eit av spørsmåla prosjektleiar Astrid Eidsvik svarer på...

Digital arbeidsflate for tilsette

Tilsette i nye Ålesund skal komme med forslag til korleis arbeidsdagen kan organiserast best mogleg gjennom ei digital arbeidsflate. Svarfristen er 16. november. Du finn lenke til undersøkinga i artikkelen.

Støtte til vindmøller og kommunalt føret…

Fellesnemnda vedtok at nye Ålesund skal organisere eigedomsområdet sitt som kommunalt føretak og kor mange stemmekretsar det skal vere ved kommune- og fylkestingsvalet i 2019.

FIRST® LEGO® League tok av!

600 elevar frå nye Ålesund skapte stor stemning på NMK under FIRST® LEGO® League på NMK, 10 november. Vinnarlaget blei eMPaTi frå Tennfjord skule i Haram.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.