Aktuelt

God digitalisering – også for dei eldre

Nye Ålesund skal vere ein føregangskommune i digitalisering. Løysningane våre må fungere godt for alle, både for dei med lav digital kompetanse og for dei meir kravstore brukarane.

Fellesskapskommunen nye Ålesund

Les kronikken frå prosjektleiinga i nye Ålesund om fellesskapskommunen nye Ålesund og dei samarbeida vi har inngåt til no. 

#littmitt_nyeålesund

La oss bli kjende med kvarandre! Nye Ålesund har fått Instagramkonto. Del smått og stort frå din kommune og bruk tagen #littmitt_nyeålesund.

Kva for slag???

Eit klart og godt språk er viktig for kommunalt tilsette. Under Verktøy for tilsette finn du råd og verktøy for å skrive godt norsk, uansett målføre. Kor god er du?...

Nye Ålesund med i Smarte Byer Norge

Nettverket har medlemmer frå næringsliv, forskningssektoren og blant kommunane i Norge. Målet er å få ei raskare smartbytuvikling.

Kartleggingssamtale for leiarar

Meiner du at du skal ha kartleggingssamtale i samband med innplassering/tilsetting i dei 10 kommunalsjef/stabssjefstillingane i nye Ålesund kommune? Dette gjeld berre leiarar som allereie er tilsette i ein av...

Er du vår framtidsnavigatør?

Er du strategisk, framtidsorientert og modig? Då er du kanskje vår nye framtidsnavigatør! Nye Ålesund treng ein strategisk, framtidsorientert og modig medarbeidar.

Meir om grensejusteringa i Sandøy

Kommunal- og moderniseringsdepartementet meiner at grensejusteringa som gjer at Orta og Lyngværet går til Aukra og at Ona, Sandøy, Gåsøy og Sæterøya blir i Sandøy og nye Ålesund kommune, er...

Ona og Sandøy blir i nye Ålesund

Statsråd Monica Mæland har i ein telefonsamtale informert om at Ona og Sandøy bli verande i Sandøy og nye Ålesund kommune. Det same blir Gåsøya og Sæterøya. Orta går til...

Forslag om kommunedelsutval på høyring

  Nye Ålesund skal ha 11 kommunedelsutval foreslår den politiske komiteen for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggarmedverknad. Inndelinga er samanfallande med dagens ungdomsskulekrinsar.

Ny organisering av heimesida

Delprosjekta er forsvunne frå nyealesund.no. Under Om nye Ålesund finn de no stabs- og kommunalområde. Der ligg dei tidlegare delprosjekta.

Møt KommuneKari

  Sørviskontoret i Ørskog har fått ein ny medarbeidar: Hels på chatboten KommuneKari! Ho kan svare deg på spørsmål du måtte ha om kommunen sine tenester, søknadsfristar, kontaktinformasjon og opningstider. Ho...

Partnarskap om innovasjon

Nye Ålesund inngår samarbeidsavtalar og partnarskap med ÅKP og Blue Innovation Arena, NExTdigital og NTNU.

Hjelp til å tilsette toppleiarane

Den nye kommunen får hjelp av Yapril AS til å rekruttere til toppleiarstillingane i nye Ålesund kommune.

Når skjer kva?

Prosjektleiar er i gang med å tilsetje kommunal- og stabssjefar i den nye kommunen. Vedtak i fellesnemnda gjer også at prosjektet blir organisert slik som den nye kommunen skal vere.

Innbyggarmagasinet er på nett

Har du mista innbyggarmagasinet du fekk i posten? Fortvil ikkje, for no ligg det på nett! Innbyggarmagasinet gjekk ut til alle husstandar i den nye kommunen i juni. God lesing!

Vedtak om finansiering av Nordøyvegen

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 14. juni at nye Ålesund skal vere med å finansiere Nordøyvegen. Det blei også gjort andre vedtak om blant anna nettverkssamarbeid og Tall Ships Races.

Følg fellesnemnda på nett!

Fellesnemnda har sitt siste møte før sommaren i dag, torsdag 14. juni. Møtet blir streama på nett frå klokka 13.00. Du kan følge møtet via ei lenke i artikkelen.

Verktøy for tilsette

nyealesund.no har fått eit nytt menypunkt som heiter Verktøy for tilsette. Her kan du finne kontaktinformasjon til tillitsvalde og verneombod, presentasjonar til bruk for informasjon til tilsette og vedtatte dokument.

Nettverkssamarbeid, Tall Ships og framdr…

Fellesnemnda skal 14. juni ta stilling til om nye Ålesund skal bli med i eit digitalt nettverkssamarbeid, The Tall Ships Races til nye Ålesund og bli orientert om status og...

Den gode prosessen

Ordførar i Ørskog, Knut Helge Harstad har skrive kronikk om sine tankar rundt kommunesamanslåinga. Her kan du lese den.

Søker støtte til breibandsutbygging

Nye Ålesund søker om tilskot til breibandsutbygging for Taftasundet og Magerholm, Harøya, Hellestranda, Fylling - Hjelen og Skarbø - indre Vestre.

Verdas vakraste flashmobs!

Kom sol kom regn! Vi inviterer innbyggarane i nye Ålesund til å bli med på verdas vakraste flashmob. Det skal filmast tre plassar der innbyggarane kan vere med: på Harøya...

Innspel frå folkemøta om lokaldemokrati

I mai 2018 blei det halde folkemøte i alle dei fem kommunane for å diskutere korleis innbyggarar, tilsette, lag og organisasjonar kan vere med på å utvikle lokalsamfunna. Der det...

Seilskuter og fleire kommunar?

Arbeidsutvalet skal diskutere om nye Ålesund vil arrangere The Tall Ships Races og sjå på kva det betyr for arbeidet med ny kommune om fleire kommunar ønsker å bli med.

Ein kommune som samhandlar og finn løysi…

Nye Ålesund har innbyggarane i fokus og vil bygge ein organisasjon som samhandlar og er løysingsorientert. Det går fram av dei vedtatte prinsippa for overordna organisering av den nye kommunen.

Vedtok overordna administrativ struktur

Fellesnemnda vedtok overordna administrativ organisering for nye Ålesund kommune og retningslinjer for omstilling for tilsette.

Om organisering og omstillingsavtale

Arbeidsutvalet innstilte på forslaget til organisering av den nye kommunen, retningslinjer for omstillingsavtale for tilsette og støtte til Atlanterhavsparken som nasjonalt akvarium på sitt møte 2. mai.

Exit lokaldemokrati?

Nye Ålesund inviterer innbyggarar, næringsliv, lag og foreningar til å diskutere korleis vi saman kan utvikle lokalsamfunna. Det blir halde folkemøte i alle dei fem kommunane i løpet av mai...

Organisering, tilsette og rekneskap

Arbeidsutvalet og partssamansett utval for bygginga av nye Ålesund skal skal behandle overordna prinsipp for administrativ organisering i den nye kommunen og prinsippa for verksemdsoverdraginga frå dei fem kommunane til...

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.