Aktuelt

Fylket gir 2 mill. til smartare planlegg…

Ålesund kommune får støtte frå fylkeskommunen til eit prosjekt der målet er å samle inn data og utvikle simuleringsmodellar for meir effektiv og framtidsretta kommunal planlegging og drift.

Ordførar og varaordførar klar i Ålesund

Eva Vinje Aurdal blir ordførar i den nye kommunen, medan Vebjørn Krogsæter blir varaordførar. Det er klart etter forhandlingar i ein koalisjon mellom sju av partia som stilte til val.

Delta i vår undersøking om Smartare Tran…

Ålesund er med i prosjektet Smartare Transport og vil nå kartlegge korleis innbyggarane i Ålesund brukar transport til og frå jobb/skole. Vil du delta i vår spørreundersøking om dine reisevanar?

Her er det nye kommunestyret

10. september blei det klart kven som skal sitje i kommunestyret i Ålesund. Kommunestyret skal ha 77 representantar og trer formelt i kraft frå 1. januar.

Førebels valresultat

Her er det førebelse valresultatet for nye Ålesund. Det endelege resultatet er ikkje klart før etter klokka 17.00, 10 september. Valoppslutninga var på 60,9 % i den nye kommunen.

Godt val!

Det er kommunestyre- og fylkestingsval 9. september. Valet skal gjennomførast som om den nye kommunen er i drift og du kan fritt velje mellom dei 14 vallokala i den nye...

Nyheitsbrev for september

Nyheitsbrevet til alle tilsette for september tar for seg ei revidering av dokumentet om tilsettingar i dei forskjellige kommunal- og stabsområda som gjekk ut til alle tilsette i mai. Nyheitsbrevet...

Nye Ålesund har inngått avtale med Frisk…

Friskus er ein digital møteplass som skal hjelpe dei som treng ei hand i kvardagen å kome i kontakt med menneska og organisasjonane som står klare til å hjelpe. Friskus...

Leiar for Ålesund Smart og berekraftig B…

Nye Ålesund kommune søker ein samfunnsengasjert, framtidsretta og nytenkande leiar for Ålesund Smart og berekraftig bylab (United for smart og sustainable cities lab –U4SSC Lab). Er det du?

Kva blir den nye kommunesongen?

Det har kome inn mange gode bidrag i konkurransen om ny kommunesong og juryarbeidet skal straks starte opp.

Velkomen til ope møte om innbyggartorg

Nye Ålesund inviterer innbyggarar, næringsliv, frivillige organisasjonar, politikarar, diverse råd og andre interesserte til ope møte om innbyggartorg. 

Fellesnemndas avgjerder

Fellesnemnda sender saken om å leige lokale under renoveringa av Ålesund rådhus over til det nye kommunestyret. Dette var ein av sakene dei behandla i møtet sitt 29. august.

Fellesnemnda om interkommunale samarbeid

I tillegg skal fellesnemnda blant anna avgjere om det kan leigast lokale til tilsette ved Ålesund rådhus ved ei renovering av rådhuset og bli informert om arbeidet om kommunedelsutval.

Renovering av Ålesund rådhus?

Arbeidsutvalet behandla i sitt møte eit forslag om å leige lokale i nye Kremmergaarden i ein periode for å renovere Ålesund rådhus. Prosjektleiar Astrid Eidsvik fortel i ein video...

Utlån av el-syklar på biblioteka

Kva med å stikke innom biblioteket og få testa elsykkel for ei veke eller to? Slik kan det bli med elsykkelbibliotek i Ålesund.

Tilrår interkommunale samarbeid og smart…

Arbeidsutvalet tilrår at fellesnemnda seier ja til å inngå fleire interkommunale samarbeid og til å etablere ein smartbylab. Utvalet ber om meir utgreiing i saken om leige av lokale utanfor...

Tid og stad for førehandstemming

Det er kommune- og fylkestingval 9. september. Du kan stemme på førehand 12. august til 6. september. Her kan du sjå tid og stad for kvar du kan førehandstemme.

Leiar for innbyggartorga tilsett

Hege Steinsland (53) er tilsett som verksemdsleiar for innbyggartorga i nye Ålesund. Ho er no prosessrettleiar i firmaet Relasjonsutvikling i Brattvåg.Vi gratulerer!

Arbeidsutvalet om interkommunale samarbe…

På sitt første møte for hausten skal arbeidsutvalet behandle blant anna forslag til fleire interkommunale samarbeid, leige av lokale utanfor Ålesund rådhus og etablering av smartbylab.

Vegkart skal rydde i smartbyjungelen

Norske kommunar og fylkeskommunar får éin nasjonal vegvisar for smartbysatsing. Nye Ålesund har vore med i arbeidsgruppa som har utarbeidd Najonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Tildelingar frå Bli kjent-fondet

Seks søkarar fekk støtte til arrangement og tiltak gjennom Bli kjent-fondet. Det var totalt 21 som søkte om støtte. Tildelinga blei gjort etter at arbeidsutvalet valde å auke ramma for...

Telenors koparnett blir nedlagt

Koparnettet manglar kapasitet og stabilitet, og blir nedlagt. Kva betyr det for deg?

Sagen Major tilsett som framtidsnavigatø…

Anne-Lise Sagen Major (46) er tilsett som framtidsnavigatør i nye Ålesund. Sagen Major begynte i stillinga 1. august.

Senter for framtidas løysingar

Nye Ålesund som senter for framtidas løysingar for smarte og berekraftige byar er lesestoff i dagens innstikk i Finansavisen. Og nøkkelordet er samarbeid, heilt i tråd med FNs berekraftsmål 17...

Varsel om oppstart og høyring av planpro…

Vi varslar oppstart av arbeidet med ein felles klima-, areal- og transportplan for Region Ålesund. Forslag til planprogrammet ligg ute til offentleg ettersyn med høyringsfrist 30.09.2019.

Gebyrforskrift på høyring

Gebyrforskrift for feiing, vatn, avløp, reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eigarseksjonering for nye Ålesund er no ute på høyring med frist 1.9.2019.

Vil du vere valmedarbeidar?

Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval. I år vil valet bli gjennomført som om Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund allereie er ein kommune og vi treng...

Vil du lage ny kommunesong til nye Ålesu…

  Nye Ålesund kommune inviterer til song-konkurranse for å feire den nye kommunen.

Eigedomsselskapet blir utforma

Leiarane i det nye eigedomsføretaket er no på plass med unntak av leiar for utleige og stønad der stillinga blir utlyst. Om kort tid vil også gruppeleiarane vere avklarte. Her...

Vil ha byvåpenet i nye Ålesund

Fellesnemnda innstilte i dag mot 3 stemmer at Ålesund kommunes byvåpen blir nye Ålesund sitt kommunevåpen.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.