Aktuelt

Avgjerder i fellesnemnda 16. mai

Fellesnemnda vedtok framdriftsplan for innbyggartorg og utsette behandlinga av prosjektrekneskapen.

17. mai i nye Ålesund

Vi gratulerer med dagen i morgon og gjer eit forsøk på gje ei oversikt over programmet for dagen i nye Ålesund :-).

Klart for fellesnemndmøte

Fellesnemnda møtast i Ørskog 16. mai for å vedta framdriftsplan for innbyggartorg og godkjenne prosjektrekneskapen.

Assisterande kommunalsjef tilsett

Frode Helland er tilsett som assisterande kommunalsjef for området for miljø, by- og stadutvikling. Gratulerer til nye Ålesund og den nytilsette!

Intern utlysing som rektor

Det er eit vikariat ledig i 100 % stilling som rektor/einingsleiar ved Skodje barneskule. Dette er ei intern utlysing i Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund.

Nye Ålesund + NTNU = sant

Nye Ålesund og NTNU signerte 9. mai ein avtale om å formalisere samarbeidet mellom kommunen og universitetet. Signeringa skjedde under konferansen Ocean Week som NTNU arrangerte.

Er du vår nye leiar for innbyggartorga?

Nye Ålesund leiter etter deg som har erfaring, mot og lyst til å ta fatt som verksemdsleiar for innbyggartorga i nye Ålesund kommune. Søknadsfristen er 19. mai.

Vil du vere valmedarbeidar?

Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval. I år vil valet bli gjennomført som om Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund allereie er ein kommune og vi treng...

Desse skal designe forslag til nytt komm…

ELLE mELLE AS, I&M og Trolltegn AS er dei tre utvalde byråa som skal designe forslag til nytt kommunevåpen for nye Ålesund kommune.

Tilrådingar til fellesnemnda er klare

Arbeidsutvalet tilrår at fellesnemnda godkjenner prosjektrekneskapen for 2018 og følger framdriftsplanenn for innbyggartorg.

Ocean Week i Ålesund 9. mai

Ocean Week set hav på agendaen. I år er temaet hav i endring. Arrangementet er i regi av NTNU og blir halde på Campus 9. mai.

Rekneskap og innbyggartorg opp i utvala

Partssamansett utval og arbeidsutvalet skal i sine møte 8. mai blant anna behandle framdriftsplan for innbyggartorg og prosjektrekneskapen for 2018.

Ledige stillingar i Helseplattformen AS

Det er lyst ut rundt 60 stillingar i Helseplattformen AS. Fleire av desse stillingane kan vere aktuelle for fagfolk i kommunane.

Næringssjef tilsett i nye Ålesund

Inger Synnøve Remme er tilsett som næringssjef i nye Ålesund.

Første møte med smartkommunen

Folk frå alt frå helse til innkjøp, kultur og teknologi har fått ein tjuvstart på det som er Norges første smarte og berekraftige region.

Signerte for Nord-Europas første smartby…

Dei elleve første partnarane i Ålesunds FN-lab for smarte og berekraftige byar signerte  25. april med nye Ålesund om å samarbeide om laben. Signeringa skjedde under konferansefestivalen The North West.

Søke Bli kjent-fond?

Ny søknadsfrist for å søke Bli kjent-fond er 1. mai. Lag, foreiningar, skuleklassar og andre kan søke pengar til fellesarrangement eller aktivitetar.

Konkurranse for nytt kommunevåpen

Nye Ålesund kommune innbyr til konkurranse for grafisk utforming av forslag til nytt kommunevåpen for nye Ålesund kommune. aktuelle tilbydere må melde seg innen 17.04.2019 via konkurranseutlysningen på Doffin.

Listene til kommunevalet er klare

Listene til kommunevalet for nye Ålesund er klare. Det har totalt kome 13 listeforslag innan fristen 1. april 2019.

Fellesnemnda vedtok lokalisering

Fellesnemnda vedtok forslaget til lokalisering av tenester og organisering og lokalisering av NAV. Fellesnemnda vedtok også å søke om ei forsøksordning knytt til arbeidet i kommunedelutvala i den nye kommunen.

Region Ålesund til FN

Nye Ålesund, Sula og Giske er representert på FNs samling for byregionar i Genève. Eva Vinje Aurdal er einaste norske ordførar på talarlista. Ho skal snakke om arbeidet regionen gjer...

Fellesnemnda avgjer lokalisering

Fellesnemnda skal avgjere kvar tenester som ikkje er stadbundne skal plasserast. Dei skal også behandle organisering og lokalisering av NAV nye Ålesund. I tillegg tar dei for seg ein søknad...

Ålesund får Nord-Europas første FN smart…

Laben vil bli nummer to i verda og vil gjere Ålesund til et utstillingsvindauge for FNs smartbyprogram.

Nyheiter om helseplattforma

Nye Ålesund deltar i det felles prosjektet Helseplattformen. No finn du nyheiter om framdrifta i prosjektet under Om nye Ålesund og satsing.

Tre ass. kommunalsjefar tilsette

Det er tilsett tre assisterande kommunalsjefar i nye Ålesund. To er tilsette på kommunalområde opplæring og ein er tilsett på helse og omsorgsområdet.

Tilsettingar i kommunale føretak

Partssamansett utval og arbeidsutvalet behandla lokalisering av kommunale tenester og organisering av NAV på sine møte 20. mars. I tillegg blei det gjort tilsetting i kommunale føretak.

Slår på lyset i havet

Ved å få ny kunnskap om verda som ligg under havoverflata kan Norge ta ut kysten sitt utviklingspotensiale på ein berekraftig måte. Til det beste for den enkelte i samfunnet...

Lokalisering og daglege leiarar

Partssamansett utval og arbeidsutvalet skal behandle lokalisering av kommunale tenester og organisering av NAV på sine møte 20. mars. I tillegg skal arbeidsutvalet behandle tilsetting i tre kommunale føretak.

Om lokalisering og bemanning

Fekk du ikkje vere på eit av informasjonsmøta med prosjektleiar Astrid Eidsvik i slutten av februar? Vi har samla nokre av spørsmåla og svara frå møta i ein videosnutt.

Er du strategisk, framtidsorientert og m…

Da er du kanskje vår nye framtidsnavigatør! Nye Ålesund kommune ønsker  å utvikle ein sterk innovasjonskultur og treng ein spydspiss til å føre an i arbeidet.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.