Aktuelt

Samarbeid og medborgarskap

Nye Ålesund inviterer til ope møte om samarbeid og medverknad på Gomerhuset i Skodje 27. november klokka 18.30 – 20.30.

Kommunalt føretak? Kva betyr det?

Fellesnemnda har bestemt at den nye kommunen skal organisere eigedomsområdet sitt som kommunalt føretak. Kva betyr det for dei tilsette? Dette er eit av spørsmåla prosjektleiar Astrid Eidsvik svarer på...

Digital arbeidsflate for tilsette

Tilsette i nye Ålesund skal komme med forslag til korleis arbeidsdagen kan organiserast best mogleg gjennom ei digital arbeidsflate. Svarfristen er 16. november. Du finn lenke til undersøkinga i artikkelen.

Støtte til vindmøller og kommunalt føret…

Fellesnemnda vedtok at nye Ålesund skal organisere eigedomsområdet sitt som kommunalt føretak og kor mange stemmekretsar det skal vere ved kommune- og fylkestingsvalet i 2019.

FIRST® LEGO® League tok av!

600 elevar frå nye Ålesund skapte stor stemning på NMK under FIRST® LEGO® League på NMK, 10 november. Vinnarlaget blei eMPaTi frå Tennfjord skule i Haram.

Følg FIRST® LEGO® League direkte

Følg First® LEGO® League direkte frå klokka 09.00. Kunnskaps- og teknologikonkurransen samlar 24 lag frå nye Ålesund.

FIRST® LEGO® League i Ålesund

Nye Ålesund ved Newtonrommet arrangerer 10. november FIRST® LEGO® League på NMK i samarbeid med NTNU, NMK og Sparebanken Møre.

Vindmøller, føretak og verdiar

Fellesnemnda skal diskutere vindmøllepark i Sandøy, om eigedomsområdet skal vere kommunalt føretak eller vanleg verksemd og forslag til verdiar for den nye kommunen.

Støtte til byggeprosessen

Prosjektorganisasjonen for nye Ålesund har oppretta eit team for å hjelpe kommunalområda med arbeidet fram mot ein ny kommune.

Opptak av På full fart inn framtida

I oktober hadde nye Ålesund ein konferanse der temaet var: Korleis endrar ny teknologi samfunnet, og kva betyr det for kommunen? Kva skjer i nye Ålesund når det gjeld innovasjon...

Meir om lokalisering

Kvar blir arbeidsplassen min? Kva omsyn tar nye Ålesund til min livssituasjon og kan eg påverke? Sjå meir om kva prosjektleiar Astrid Eidsvik tenker om arbeidskvardag og plassering.

Les innbyggarmagasinet på nett

Les om dei 214 tilsette i brannvesenet som har fått kvardagen sin kartlagt, finn ut korleis ungdomsråda tenker, kvar det er julemarked - og ikkje minst: ver med på familieaquizen...

Søk støtte til å bli kjente!

Nye Ålesund har fått sitt eige Bli kjent-fond. Her kan lag, foreiningar, skuleklassar og andre søke pengar til fellesarrangement eller aktivitetar.

PSU og AU tilrår kommunalt eigedomsføret…

Arbeidsutvalet og partssamansett utval gjekk inn for at eigedomsområdet i nye Ålesund skal vere organisert som eit kommunalt føretak.

Nye Ålesund inn i FNs smartbyprogram

Nye Ålesund saman med Sula og Giske, blir den første byregionen i Norge som blir tatt opp i dette FN-nettverket. Målet er å satse på teknologi som bidrar til eit...

Har du forslag til nytt kommunevåpen?

Konkurransen om å teikne kommunevåpenet til nye Ålesund kommune går mot slutten. Vil du bidra? Send inn ditt forslag innan 1. november.  

Foreslår kommunalt føretak

Skal eigedomsområdet i nye Ålesund vere organisert som eit kommunalt føretak slik som i noverande Ålesund eller som eit vanleg kommunalområde? Det skal opp i arbeidsutvalet og partssamansett utval 30...

Forslag om å redusere stemmekretsar

Valstyret foreslår å redusere talet på stemmekretsar i nye Ålesund ved kommune- og fylkestingsvalet i 2019 frå 24 til 14. Saken skal avgjerast i fellesnemnda 8. november.

Vil du vere med på laget?

Har du leiarerfaring og sans for utvikling og innovasjon? Nye Ålesund er på utkikk etter stabssjef for teknologi og digitalisering og kommunalsjef for barn, familie og integrering.

Tilrådinger til fellesnemnda 8. november

Partssamansett utval og arbeidsutvalet kom med sine tilrådingar til fellesnemnda på sine møte. Partssamansett utval vedtok frikjøp for tillitsvalde.

Informasjon frå Astrid

Prosjektleiar Astrid Eidsvik ønsker å informere tilsette så godt som mogleg, også gjennom jamnlege videosnuttar. No ligg den første videoen ute.

Nyheitsbrev for oktober

Lurer du på kva som skjer framover i bygginga av nye Ålesund? Les nyheitsbrevet som går ut tilsette og politikarar denne veka.

Kultur, verdiar og etiske retningslinjer

Måndag 22. oktober er det møte i partssamansett utval og arbeidsutval. Verdigrunnlaget for kommunen, etisk standard og frikjøp av tillitsvalde er blant sakene som skal opp.

Barnehagane vil opp og fram!

Barnehagane i dei fem kommunane har starta eit utviklingsarbeid for tilsette i samarbeidmed Høgskulen i Volda. 16. oktober var 170 deltakarar samla for felles kompetanseheving.

Realiser gode prosjekt!

Vi ønsker deg velkomen til gratis opplæring for frivillige lag og foreiningar om søking på tilskot og i bruk av Tilskuddsportalen.

Banebrytande samarbeid gir forsking

Eit langsiktig og nyskapande samarbeid med forskningsmiljøet ved NTNU i Ålesund, har resultert i utlysinga av to doktorgradstipendiat-stillingar.

ÅKP + nye Ålesund = sant

ÅKP Blue Innovation Arena og nye Ålesund kommune har etablert Norges første offentlege testsenter.  Kommunen har opna kontor på arenaen for å vere nær innovasjonsmiljøet.

Vi søker arkivleiar

Ålesund kommune søker ein arkivleiar som er opptatt av digitalisering, brenn for dokumentforvaltning og ser kor viktig det er med eit arkiv. Den som tilsettast vil gå over i same...

Kommunevåpen og nye leiarar

Fellesnemnda diskuterte korleis arbeidet med nytt kommunevåpen skal tas vidare og blei orienterte om tilsettingar av stabs- og kommunalsjefar i nye Ålesund.

Leiarar i nye Ålesund

Åtte av dei ti stabs- og kommunalsjefane er på plass. To stillingar blir utlyste i oktober.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.