Aktuelt

Dei lokale forslaga til vegnamn er klare

Etter at mange innbyggarar har kome med forslag til nye vegnamn i nye Ålesund, er dei endelege forslaga klare.

Organisasjonsnummer på plass

Nye Ålesund har fått organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er viktig når den nye kommunen skal få tilsette, opprette bankkonto og på annan måte styre verksemdene sine.

Fellesnemndas uttale om grensejustering

Fellesnemnda ga i sitt møte 15. februar ein høyringsuttale til fylkesmannen om grensejustering mellom Sandøy og Aukra.

Politisk strukur og interkommunale samar…

Fellesnemnda vedtok hovudprinsipp for politisk organisering, korleis arbeidet med interkommunale selskap skal fortsette og blei einige om ein felles uttale om grensejustering i Sandøy.

Fellesnemndas møte direkte på nett

Du kan følge fellesnemnda sitt møte direkte frå klokka 12.30. Fellesnemnda skal diskutere politisk organisering, interkommunale samarbeid, administrativ struktur og gje ein uttale til grensejustering av Sandøy.

Politisk organisering og grensejustering

Fellesnemnda skal diskutere politisk organisering, interkommunale samarbeid, administrativ struktur og gje ein uttale til grensejustering av Sandøy.

Resultatet av innbyggarhøyring i Sandøy

Innbyggarhøyringa om grensejustering i Sandøy kommune hadde ein svarprosent på 96 %, 53 av 55 spurde, svarte. 85 prosent av dei spurde ønsker overflytting til Aukra, 13 prosent vil bli...

Faggruppe for brann og redning

Prosjektet nye Ålesund har fått ei faggruppe for brann og redning. Gruppa skal bidra til auka fokus på risiko og beredskap og oppfylle krava til god samfunnstryggleik.

Tilrådinger frå to utval 31. januar

Det partssamansette utvalet og arbeidsutvalet for nye Ålesund kommune har gitt sine tilrådinger til fellesnemnda.

Organisering og samarbeid

Partssamansett utval skal diskutere kartleggingsrapporten for administrativ organisering og arbeidsutvalet tilrådinga om interkommunalt samarbeid i møte 31. januar.

Lærarar tilsette i Newton Møre

Bjørn Endre Helgesen og Kenny Solevåg-Hoti er nytilsette lærarar for Newton Møre. Dette er det første Newtonrommet i fylket. Det er nye Ålesund som eig undervisningsrommet på NMK i Ålesund.

Her er forslaga til gatenamn

Mange har nytta sjansen til å sende inn forslag til gatenam i nye Ålesund. Fristen for å sende inn forslag gjekk ut 31. desember og her får du ei oversikt...

Innbyggarhøyring i Sandøy

Nokre innbyggarar ønsker at grensene til Sandøy kommune blir justerte slik at Ona/Husøy, Sandøy og Orta, og andre omkringliggande øyer går til Aukra, og ikkje til nye Ålesund. 15. -...

Nye Ålesund og samarbeid

Kva for interkommunale samarbeid skal fortsette etter kommunesamanslåinga? Tilrådinga er klar og blir send til fellesnemnda for vidare handsaming.

Departementet har godtatt namnet Ålesund

19. desember fastsette Kommunal- og moderniseringsdepartementet formelt namnet på den nye kommunen, talet på medlemmar i kommunestyret, når samanslåinga skal skje og enkelte andre reglar i ei forskrift.

Kva skjer i prosjektet i 2018?

I 2018 vil vi gå inn i gjennomføringsfasen i prosjektet med å bygge nye Ålesund. I 2017 har mykje av tida gått med på å planlegge vegen framover. No er...

Dette vil vi vere...

Arbeidet med verdigrunnlaget for nye Ålesund kommune begynner i første halvår av 2018. Verdiar skal gi både retning, meining og lyst til alle som arbeidar i og leier organisasjonen.

Endringar på nettsida nyealesund.no

Det er gjort nokre endringar på nettsida. Endringane er gjort etter forespørslar frå tillitsvalde,vedtak i fellesnemnda og andre vurderingar.

Kva skal gata heite?

Det kjem inn gode forslag til nye gatenamn i nye Ålesund. Her kan du sjå forslaga. Du har frist til 31. desember til å foreslå eit anna namn.

Fellesnemndas vedtak 7. desember

Fellesnemnda diskuterte blant anna politisk organisering i den nye kommunen og budsjettforslag for perioden 2017 til 2019. 

Eidsvik klar for nye Ålesund

Astrid Eidsvik startar i jobben som prosjektleiar/rådmann for nye Ålesund, 2. januar.

Politisk struktur og budsjett

Fellesnemnda skal blant anna diskutere politisk organisering i den nye kommunen og budsjettforslag for perioden 2017 til 2019. Møtet er 7. desember og kan følgast direkte på nett.

Politisk struktur og demokratiundersøkin…

Partssamansett utval og arbeidsutvalet møtast 27. november i Haram. Det blir  blant anna orientert om resultatet frå ei lokaldemokratiundersøking og om politisk hovudstruktur.

Slik bygger vi nye Ålesund

Det er mange spørsmål rundt arbeidet med å danne ein ny kommune. Kommunikasjonsansvarleg og rådgivar for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggarmedverknad forsøker å svare på nokre i denne kronikken.

Ver med å foreslå gatenamn!

Dei fem kommunane som utgjer nye Ålesund inviterer innbyggarane til å foreslå nye gatenamn til dei gatene som må forandre namn på grunn av samanslåinga. Fristen for å sende inn...

Møtedatoane er sett for våren 2018

Møtedatoane for partssamansett utval, arbeidsutvalet og fellesnemnda våren 2018 er sett. De finn oversikt i artikkelen. Alle møta ligg inne under Aktuelt og Kva skjer.

No skal det arbeidast med kommunevåpen

Fellesnemnda bestemte at det skal  opprettast ei faggruppe for brann og redning. Dei valde også å opprette ein komité som skal arbeide med nytt kommunevåpen og ordførarkjede.

Følg fellesnemndas møte direkte på nett

  Fellesnemndas møte kan du følge direkte på nett. Møtet begynner klokka 12.00 og skal blant anna diskutere brann og redning og å sette ned ei gruppe som skal arbeide med...

Vil du bli Newton-lærar?

Nye Ålesund skal opne Newtonrom Møre ved NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) og treng lærar til kunnskapshungrige elevar i den nye kommunen. Stillinga er ei prosjektstilling fram til 1. januar 2020...

Brann og redning - og kommunevåpen

Fellesnemnda skal avgjere om det skal opprettast ei faggruppe for brann og redning. I møtet skal politikarane frå dei fem kommunane også handsame om dei skal opprette ein komité som...

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.