Aktuelt

Nyheiter om helseplattforma

Nye Ålesund deltar i det felles prosjektet Helseplattformen. No finn du nyheiter om framdrifta i prosjektet under Om nye Ålesund og satsing.

Tre ass. kommunalsjefar tilsette

Det er tilsett tre assisterande kommunalsjefar i nye Ålesund. To er tilsette på kommunalområde opplæring og ein er tilsett på helse og omsorgsområdet.

Tilsettingar i kommunale føretak

Partssamansett utval og arbeidsutvalet behandla lokalisering av kommunale tenester og organisering av NAV på sine møte 20. mars. I tillegg blei det gjort tilsetting i kommunale føretak.

Slår på lyset i havet

Ved å få ny kunnskap om verda som ligg under havoverflata kan Norge ta ut kysten sitt utviklingspotensiale på ein berekraftig måte. Til det beste for den enkelte i samfunnet...

Lokalisering og daglege leiarar

Partssamansett utval og arbeidsutvalet skal behandle lokalisering av kommunale tenester og organisering av NAV på sine møte 20. mars. I tillegg skal arbeidsutvalet behandle tilsetting i tre kommunale føretak.

Om lokalisering og bemanning

Fekk du ikkje vere på eit av informasjonsmøta med prosjektleiar Astrid Eidsvik i slutten av februar? Vi har samla nokre av spørsmåla og svara frå møta i ein videosnutt.

Er du strategisk, framtidsorientert og m…

Da er du kanskje vår nye framtidsnavigatør! Nye Ålesund kommune ønsker  å utvikle ein sterk innovasjonskultur og treng ein spydspiss til å føre an i arbeidet.

Organisasjonsplan vedtatt

Organisasjonsplanen for nye Ålesund er vedtatt etter drøftingsmøte med tillitsvalde. Prosjektet går inn i ein ny fase der dei noverande styringsgruppene vil bli avslutta.

Alle stabs- og kommunalsjefar på plass

Alle stabs- og kommunalsjefane i nye Ålesund er tilsette.  Dei siste fem er på plass etter ekstern utlysing og direkte overføringar av stillingar.

Snart frist for breibandsanbod

4. mars er det frist for å levere tilbod i anbodskonkurransen for å bygge ut breiband til innbyggarane i nye Ålesund. Konkurransen er justert etter at kommersielle aktørar har meldt...

Forslag til lokalisering på film

I samband med informasjonsmøte om lokalisering og bemanning har prosjektleiar laga ein video som tar opp same tema som skal vere på møta.

Forslag til lokalisering

Prosjektleiar har lagt fram sitt forslag til lokalisering. Forslaget skal drøftast med tillitsvalde i midten av mars og endeleg behandlast i fellesnemnda 4. april. Har du synspunkt? Ta kontakt med...

Ein nynorskkommune, kva betyr det?

Nye Ålesund skal vere nynorskkommune, men det betyr ikkje at alle innbyggarar, skolar og tilsette må skrive nynorsk. Les meir i artikkelen.

Samspillskonferansen i lyd og bilde

Om du ikkje fekk med deg Samspillskonferansen 8. februar eller har lyst til å sjå noko igjen: Her finn du konferansen i opptak og alle presentasjonane.

Ja til helseplattform

Fellesnemnda vedtok at nye Ålesund skal delta i Helseplattformen og avgjorde korleis tilsettingar i kommunale føretak skal gjerast fram mot den nye kommunen formelt er i drift, 1. januar 2020.

Program for fellesnemnda

Fellesnemnda skal blant anna vurdere om nye Ålesund skal være med i prosjektet for felles helseplattform og diskutere korleis tilsettingar i kommunale føretak skal gjerast fram mot samanslåinga.

Lokalisering og bemanning - forsinka arb…

Arbeidet med lokalisering og bemanningsplanar er noko forsinka.  - Vi må ta den tida vi og tillitsvalde treng, seier prosjektleiar Astrid Eidsvik.

Desse fekk støtte til å bli kjente

Arbeidsutvalet for nye Ålesund tildelte 408 000 kroner til ni søkarar frå Bli kjent-fondet på sitt møte 6. februar.

Tildeling av Bli kjent-pengar

6. februar blir det avgjort kven som får pengar i første utdeling frå Bli kjent-fondet. I tillegg skal både arbeidsutvalet og partssamansett utval behandle ein sak deltaking i prosjektet Helseplattformen. 

Spørsmål og svar

Kva ligg i begrepet utvalsområde? Blir eg kalla inn til kartleggingssamtale og kven skal ha den samtalen? Kva reaksjonar har kome inn på forslaget til organisasjonsplan? Her finn du svar...

Lær meir om søvn

Bli med på seminar om søvn, gode treningstips og restitusjon. Seminaret er gratis og for ungdom, foreldre, trenarar og alle som jobbar med ungdom.

Forslag klart til drøfting

Forslaget til organisasjonsplan er send til dei tillitsvalde og skal drøftast 6. februar. Du kan sjå forslaget i denne artikkelen.

Framtidsnavigatøren har slutta

Framtidsnavigatør Ken Blindheim har slutta i nye Ålesund.

Søk støtte til å rydde marint søppel

No kan du søke støtte for å rydde opp i forsøplinga langs strender, elver og vassdrag. Fristen for å søke om støtte er 31. januar 2019.

Drøftingsmøte med tilsette utsett

Prosjektleiinga utsett drøftingsmøtet med tillitsvalde til 6. februar og gir prosjektorganisasjon frist til 24. januar med å utarbeide bemanningsplanar og ferdigstille organisasjonsplanen. Prosjektleiar Astrid informerer i video i artikkelen.

Smarte samfunn - Samspillskonferansen 20…

Kva er eigentleg ein smart by? Kvifor skal vi jobbe for at byen og regionen vår skal bli smartare og meir berekraftig? Korleis kan vi jobbe saman for å nå...

Fleire høyringssvar til organiseringa

Det er kome inn fleire innspel til organisasjonsplan for stabs- og kommunalområda. Alle er no samla i eitt dokument som du finn i denne artikkelen.

Ny tilbodsfrist for breibandsanbod

Nye Ålesund utvidar fristen for å levere tilbod i anbodskonkurransen for å bygge ut breiband til innbyggarane i nye Ålesund. Ny frist  er 4. mars. 

Ledige stillingar som ass. kommunalsjefa…

Nye Ålesund leiter i eigne rekker etter to assisterande kommunalsjefar for opplæring og ein for helse og omsorg. Meiner du at du fyller kompetansekrava og ønsker å vere med i...

Lokalisering og heilskaplege system

Arbeidet med lokalisering og heilskapleg plan-, leiings- og styringssystem er begynt. Prosjektleiar har sett ned to arbeidsgrupper.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.