Aktuelt

Bli med å digitalisere nye Ålesund

Nye Ålesund utlyser ei treårig prosjektstilling med ansvar for IKT og digitalisering, med moglegheit for forlenging.

Stor einigheit på felles kommunestyremøt…

Dei fem kommunestyra i nye Ålesund blei einige om 77 kommunestyrerepresentantar i den nye kommunen.

Følg det felles kommunestyremøtet direkt…

Du kan følge de historiske møtet for nye Ålesund ved å klikke på lenka i denne saken eller å gå inn på Facebooksida Tilsette i nye Ålesund kommune.

Arbeidet med å finne rådmann er i gang

Rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi har fått tilslaget om å finne rådmann til nye Ålesund kommune.

Facebookside for alle i nye Ålesund komm…

Det er oppretta ei open side på Facebook som heiter Tilsette i nye Ålesund. Som tittelen tilseier, så er sida mest for tilsette, men andre kan også sjå det som...

Signering av intensjonsavtalen

På styringsgruppemøtet til nye Ålesund 19. juni vil ordførarane signere den endelege intensjonsavtalen. Dette er det siste styringsgruppemøte før fellesnemnda trer i kraft.

Fylkesmannen inviterer til historisk møt…

133 politiske representantar frå dei fem kommunane som skal danne nye Ålesund samlast til felles kommunestyremøte 21. juni i gamle Ålesund.

Stortinget stemte Haram inn i nye Ålesun…

- Dette vedtaket er vi glade for, seier leiar i styringsgruppa for nye Ålesund og ordførar i gamle Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

Stortinget gjer vedtak om kommunesamansl…

Følg sendinga direkte 8. juni klokka 10.00 på Stortinget sitt nett-TV.

Nye Ålesund kommune undersøker lokaldemo…

Korleis opplever innbyggjarane og dei folkevalde tilstanden til lokaldemokratiet i kommunane som er i gang med å danne nye Ålesund kommune? Vi tek del i ei undersøking.

Samarbeid, demokrati og intensjonsavtale

18. mai vart det 7. møtet i styringsgruppa for nye Ålesund kommune gjennomført på Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg. På agendaen var interkommunale samarbeid, demokratiprosjekt og oppdatering av intensjonsavtalen.

Planlegg felles kommunestyremøte

Det felles kommunestyremøtet for nye Ålesund skal blant anna drøfte namn på den nye kommunen, talet på medlemmer i det nye kommunestyret og mandatet til fellesnemnda.

Felles informasjons- og drøftingsmøte

Hovudtillitsvalde i kommunane som dannar nye Ålesund kommune var kalt inn til felles informasjons- og drøftingsmøte i Haram i april. På dagsordenen sto informasjon, kommunikasjonsstrategi, informasjonsbrev og medverknad i prosessen.

Intensjonsavtale og felles kommunestyrem…

Arbeidsutvalet for nye Ålesund kommune skal blant anna sjå på innspel for å oppdatere intensjonsavtalen for kommunesamanslåinga og planlegge felles kommunestyremøte.

Nyealesund.no er lansert

Lurer du på kva som skjer med etableringa av nye Ålesund kommune? Då bør du følgje med på nyealesund.no.

Nye Ålesund vil tenkje nytt

Den nye kommunen skal ikkje berre bli ein samanslåing av kommunar, nye Ålesund vil ta med seg det beste frå alle og bli ein betre kommune.

Lokaldemokratiet styrkast

Mads Solberg har takka ja til prosjektstillinga for å utvikle nærdemokratiet i nye Ålesund kommune.

Innovasjon, visjon, verdiar og lokaldemo…

Fleire store tema er på agendaen når styringsgruppa for nye Ålesund møtast på Skodje 13. mars.

Givande dag i Sandøy

Tirsdag 7. februar møtte styringsgruppa for kommunereformen på Harøy for å diskutere korleis framdrifta i arbeidet med sammenslåinga skal organiserast.

Planar for prosjektet

Fremdriftsplan for kommunereformen, korleis kommunane skal ivareta arbeidsgivaransvaret og kartlegging av interkommunale samarbeid er på møteplanen når styringsgruppa for nye Ålesund møtast.

Møte i Ørskog

Breiband, gang- og sykkelveg og hydrogenstasjon er blant sakene som blir diskuterte når dei fire kommunane som dannar nye Ålesund kommune, møtast 19. januar. Møtet er lagt til Ørskog.

Arbeidsutval og vidare møte

Arbeidsutvalet for nye Ålesund kommune møttast i Skodje 4. januar. Det vidare arbeidet framover blei diskutert og agendaen for styringsgruppa sitt møte 19. januar blei sett.

Arbeidsutvalet i kommunereforma

Ordførarane i kommunane som skal danne nye Ålesund kommune møtast i eit arbeidsutval. Her vert arbeidet framover diskutert.

Abeidet med kommunereform fortset

Torsdag 10. november skal styringsgruppa for nye Ålesund ha sitt andre møte. Denne gangen i Ålesund i Kystverket sitt lokale.

Tilrår Region Ålesund som ny kommune

Fylkesmannen tilrår at Haram, Sula og Giske blir med Ålesund, Skodje og Sandøy i ein ny kommune. Dette svarer til Region Ålesund som allereie har eit tett samarbeid.

Fellesmøtet om kommunereforma på nett

Det felles informasjonsmøtet for kommunereformprosjektet blir sendt direkte på nett måndag kveld. Møtet er for kommunestyra og ungdomsråd i Regionkommune Sunnmøre og er ope for publikum.

Informasjonsmøte

Sunnmøre regionråd inviterar til felles informasjonsmøte om kommunereform for representantar frå dei 10 kommunene i kommunereformprosjektet "Regionkommune Sunnmøre/Sunnmøre kommune".

Ungdom skal "løse" kommunerefo…

Ungdommer ved Ålesund vgs skal tenke kreativt om kommunereform på Innovasjonscamp i samarbeid med Sunnmøre regionråd mandag 18. januar. Statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er tilstede for å møte ungdommene.

Skepsis til kommunereforma

En innbyggerundersøkelse gjennomført for Sunnmøre Regionråd viser at sunnmøringene generelt er skeptiske til kommunereformen. Ålesunderne er gjennomgående mer positive.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund