Aktuelt

Slik bygger vi nye Ålesund

Det er mange spørsmål rundt arbeidet med å danne ein ny kommune. Kommunikasjonsansvarleg og rådgivar for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggarmedverknad forsøker å svare på nokre av dei i denne...

Ver med å foreslå gatenamn!

Dei fem kommunane som utgjer nye Ålesund inviterer innbyggarane til å foreslå nye gatenamn til dei gatene som må forandre namn på grunn av samanslåinga. Fristen for å sende inn...

Møtedatoane er sett for våren 2018

Møtedatoane for partssamansett utval, arbeidsutvalet og fellesnemnda våren 2018 er sett. De finn oversikt i artikkelen. Alle møta ligg inne under Aktuelt og Kva skjer.

No skal det arbeidast med kommunevåpen

Fellesnemnda bestemte at det skal  opprettast ei faggruppe for brann og redning. Dei valde også å opprette ein komité som skal arbeide med nytt kommunevåpen og ordførarkjede.

Følg fellesnemndas møte direkte på nett

  Fellesnemndas møte kan du følge direkte på nett. Møtet begynner klokka 12.00 og skal blant anna diskutere brann og redning og å sette ned ei gruppe som skal arbeide med...

Vil du bli Newton-lærar?

Nye Ålesund skal opne Newtonrom Møre ved NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) og treng lærar til kunnskapshungrige elevar i den nye kommunen. Stillinga er ei prosjektstilling fram til 1. januar 2020...

Brann og redning - og kommunevåpen

Fellesnemnda skal avgjere om det skal opprettast ei faggruppe for brann og redning. I møtet skal politikarane frå dei fem kommunane også handsame om dei skal opprette ein komité som...

Forandringar på nettstaden nyealesund.no

Nettsida for nye Ålesund har fått ein eigen knapp for politikk og nokre punkt er flytta på. I tillegg ligg reglement for godtgjersle for politikarane ute, med skjema.

Arbeidsutvalets møte 7. november

Arbeidsutvalet gjekk inn for å opprette ei faggruppe for brann og redning og ønsker å opprette ein komité som skal arbeide med nytt kommunevåpen og ordførarkjede.

Oppstart for kommunevåpen og ordførarkje…

 Arbeidsutvalet skal på sitt møte 7. november ta stilling til om det skal opprettast ein politisk komité som skal starte arbeidet med nytt kommunevåpen og ordførarkjede for nye Ålesund.

Desse vegane skal forandre namn

Fellesnemnda gjekk inn for å forandre veg- og gatenamn som er for like i dei fem kommunane som skal danne nye Ålesund. Den enkelte kommune skal no arbeide fram nye vegnamn.

Følg fellesnemnda sitt møte direkte på n…

Fellesnemnda skal i sitt møte 26. oktober blant anna avgjere om dei er einige i forslaga til endring av veg- og gatenamn, snakke om økonomi og eigedomsskatt og opprettinga av...

Fellesnemnda møtast 26. oktober

Endring av veg, og gatenamn, status for oppretting av Newton-rom, møtereglement for folkevalde organ og godtgjersle for medlemmer av fellesnemnda er blant sakane når fellesnemnda møtast torsdag 26. oktober.

Arbeidsutvalet instiller på nye vegnamn

Arbeidsutvalet innstiller på eit forslag om kva for vegar som kan få nye namn, og blei orientert om arbeidet med ny politsk hovudstruktur for den nye kommunen.

Kvar er vi i prosjektet?

I løpet av hausten 2017 er det mange brikkar som fell på plass i bygginga av nye Ålesund. Her er ei lita oversikt over kva som har skjedd og kva...

Forslag til kva vegar som endrar namn

Arbeidsutvalet får presentert forslag til kva for vegar som kan få nye namn og blir orientert om arbeidet med ny politsk hovudstruktur og kommunane sine økonomiplanar og budsjett fram til...

Innsyn og postlister

Nye Ålesund har fått på plass møtekalender, saksarkiv og postliste for prosjektet Her kan du få tilgang til dokument og postliste.

Prosjektansvarleg for IKT og digitaliser…

Helge Veum (42) er tilsett i den treårige prosjektstillinga som prosjektansvarleg for IKT og digitalisering i nye Ålesund. Veum kjem frå ei stilling som avdelingsdirektør i Datatilsynet.

Astrid J. Eidsvik blir rådmann i nye Åle…

Fellesnemnda for nye Ålesund vedtok einstemmig å tilsette Astrid J. Eidsvik som rådmann i nye Ålesund kommune.  Det skjedde i fellesnemnda sitt møte 5. oktober.

Astrid J. Eidsvik er innstilt som rådman…

Eidsvik er innstilt til stillinga som rådmann i nye Ålesund av eit samrøystes tilsettingsutval etter ein grundig prosess der det også er brukt eit eksternt rekrutteringsbyrå.

Newton Møre snart ferdig

I november får nye Ålesund Newtonrom ved Norsk Maritimt kompetansesenter. I løpet av hausten 2018 vil elevar i grunnskulen og vidaregåande skule i den nye kommunen få undervisning der.

Fellesnemndas vedtak i møtet 14. septemb…

Fellesnemnda vedtok blant anna kritierier for endring av vegnamn, sa ja til å søke unntak frå fristen for eventuell innkreving av eigedomsskatt og snakka om samanslåing av NAV-kontor.

Vegnamn, eigedomsskatt og NAV-kontor

Fellesnemnda skal diskutere kritierier for endring av vegnamn, vurdere å søke unntak frå fristen for innkreving av eigedomsskatt og snakke om samanslåing av NAV-kontor.

Vegnamn, eigedomsskatt og grafisk materi…

Arbeidsutvalet i nye Ålesund kommune møtes 7. september på Harøya i Sandøy og blant sakane er kriterier for endring av vegnamn, eigedomsskatt, samanslåing av NAV-kontor og grafisk materiell og uttrykk...

Dei første avgjerdene i fellesnemnda

Fellesnemnda hadde sitt første møte 24. august. Fellesnemnda valde medlemmar til det partsammensette utvalet, prosjektstyringsverktøy og overordna styringsdokument.

Følg fellesnemndas møte direkte

Fellesnemdna i nye Ålesund har sitt første møte i dag klokka 12.00. Du kan følge møtet på nett-tv.

Fellesnemnda møtast for fyrste gong

24. august er fyrste møte i fellesnemnda for nye Ålesund kommune og blant sakane er konstituering, val av skybasert prosjektstyringsverktøy og risikoanalyse.

Fire søkarar til stilling som rådmann

Søknadsfristen for rådmann til nye Ålesund kommune var 15. august og det er kome inn fire søkarar.

Møter i haust

  Nye Ålesund kommune har ein rekke møter i haust og 24. august er det fyrste møtet i Fellesnemnda.  Sjå oversikt og kva som skjer i haust.

Bli med å digitalisere nye Ålesund

Nye Ålesund utlyser ei treårig prosjektstilling med ansvar for IKT og digitalisering, med moglegheit for forlenging.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.