Aktuelt

Korleis skal nye Ålesund leiast?

Prosjektleiar for bygginga av nye Ålesund inviterer tilsette, fagforeiningar, innbyggarar, organisasjonar og andre samfunnsaktører til å si si meining. Høyringsfristen er 12. april.

Administrativ organisering

Den overordna administrative strukturen til nye Ålesund skal ut på høyring. Høyringa blir frå 19. mars til 12. april.

Ny i nye Ålesund

Bente Glomset Vikhagen er tilsett som assisterande prosjektleiar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund, etter intern utlysing.

Nyheitsbrev for februar

Tilsette og politikarar i dei fem kommunane har fått tilsendt nyheitsbrev for februar på e-post. Nyheitsbrevet er tilgjengeleg for alle som ønsker å sjå det.

Velferdspilot i nye Ålesund

Tysdag 28. februar var representantar frå alle dei 5 kommunane i nye Ålesund samla på Eidet omsorgssenter til prosjektmøte innan velferdsteknologi. Til stades var også ALV-Møre og Romsdal, Utviklingssenteret for...

Nyheiter frå delprosjekt

Delprosjekta driv arbeidet med å bygge den nye kommunen vidare. Her får du ei kort oversikt over arbeidet som skjer i nokre av prosjekta.

Nye Ålesund flyttar til nye kontor

Prosjektorganisasjonen som bygger den nye kommunen, flyttar inn på gateplan i Kremmergaarden i Ålesund sentrum.

Dei lokale forslaga til vegnamn er klare

Etter at mange innbyggarar har kome med forslag til nye vegnamn i nye Ålesund, er dei endelege forslaga klare.

Organisasjonsnummer på plass

Nye Ålesund har fått organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er viktig når den nye kommunen skal få tilsette, opprette bankkonto og på annan måte styre verksemdene sine.

Fellesnemndas uttale om grensejustering

Fellesnemnda ga i sitt møte 15. februar ein høyringsuttale til fylkesmannen om grensejustering mellom Sandøy og Aukra.

Politisk struktur og interkommunale sama…

Fellesnemnda vedtok hovudprinsipp for politisk organisering, korleis arbeidet med interkommunale selskap skal fortsette og blei einige om ein felles uttale om grensejustering i Sandøy.

Fellesnemndas møte direkte på nett

Du kan følge fellesnemnda sitt møte direkte frå klokka 12.30. Fellesnemnda skal diskutere politisk organisering, interkommunale samarbeid, administrativ struktur og gje ein uttale til grensejustering av Sandøy.

Politisk organisering og grensejustering

Fellesnemnda skal diskutere politisk organisering, interkommunale samarbeid, administrativ struktur og gje ein uttale til grensejustering av Sandøy.

Resultatet av innbyggarhøyring i Sandøy

Innbyggarhøyringa om grensejustering i Sandøy kommune hadde ein svarprosent på 96 %, 53 av 55 spurde, svarte. 85 prosent av dei spurde ønsker overflytting til Aukra, 13 prosent vil bli...

Faggruppe for brann og redning

Prosjektet nye Ålesund har fått ei faggruppe for brann og redning. Gruppa skal bidra til auka fokus på risiko og beredskap og oppfylle krava til god samfunnstryggleik.

Tilrådinger frå to utval 31. januar

Det partssamansette utvalet og arbeidsutvalet for nye Ålesund kommune har gitt sine tilrådinger til fellesnemnda.

Organisering og samarbeid

Partssamansett utval skal diskutere kartleggingsrapporten for administrativ organisering og arbeidsutvalet tilrådinga om interkommunalt samarbeid i møte 31. januar.

Lærarar tilsette i Newton Møre

Bjørn Endre Helgesen og Kenny Solevåg-Hoti er nytilsette lærarar for Newton Møre. Dette er det første Newtonrommet i fylket. Det er nye Ålesund som eig undervisningsrommet på NMK i Ålesund.

Her er forslaga til gatenamn

Mange har nytta sjansen til å sende inn forslag til gatenam i nye Ålesund. Fristen for å sende inn forslag gjekk ut 31. desember og her får du ei oversikt...

Innbyggarhøyring i Sandøy

Nokre innbyggarar ønsker at grensene til Sandøy kommune blir justerte slik at Ona/Husøy, Sandøy og Orta, og andre omkringliggande øyer går til Aukra, og ikkje til nye Ålesund. 15. -...

Nye Ålesund og samarbeid

Kva for interkommunale samarbeid skal fortsette etter kommunesamanslåinga? Tilrådinga er klar og blir send til fellesnemnda for vidare handsaming.

Departementet har godtatt namnet Ålesund

19. desember fastsette Kommunal- og moderniseringsdepartementet formelt namnet på den nye kommunen, talet på medlemmar i kommunestyret, når samanslåinga skal skje og enkelte andre reglar i ei forskrift.

Kva skjer i prosjektet i 2018?

I 2018 vil vi gå inn i gjennomføringsfasen i prosjektet med å bygge nye Ålesund. I 2017 har mykje av tida gått med på å planlegge vegen framover. No er...

Dette vil vi vere...

Arbeidet med verdigrunnlaget for nye Ålesund kommune begynner i første halvår av 2018. Verdiar skal gi både retning, meining og lyst til alle som arbeidar i og leier organisasjonen.

Endringar på nettsida nyealesund.no

Det er gjort nokre endringar på nettsida. Endringane er gjort etter forespørslar frå tillitsvalde,vedtak i fellesnemnda og andre vurderingar.

Kva skal gata heite?

Det kjem inn gode forslag til nye gatenamn i nye Ålesund. Her kan du sjå forslaga. Du har frist til 31. desember til å foreslå eit anna namn.

Fellesnemndas vedtak 7. desember

Fellesnemnda diskuterte blant anna politisk organisering i den nye kommunen og budsjettforslag for perioden 2017 til 2019. 

Eidsvik klar for nye Ålesund

Astrid Eidsvik startar i jobben som prosjektleiar/rådmann for nye Ålesund, 2. januar.

Politisk struktur og budsjett

Fellesnemnda skal blant anna diskutere politisk organisering i den nye kommunen og budsjettforslag for perioden 2017 til 2019. Møtet er 7. desember og kan følgast direkte på nett.

Politisk struktur og demokratiundersøkin…

Partssamansett utval og arbeidsutvalet møtast 27. november i Haram. Det blir  blant anna orientert om resultatet frå ei lokaldemokratiundersøking og om politisk hovudstruktur.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.