Hendelseskalender

Arbeidsutvalet
Treff : 23

Det er ordførarane i dei fem kommunane i nye Ålesund som utgjer arbeidsutvalet til styringsgruppa.  Rådmennene og prosjektkoordinator er også til stades på møta.

Sted Ålesund - formannskapssalen

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund