IKT og digitalisering

Ei viktig overordna målsetjing i nye Ålesund kommune er å skape noko nytt. For å oppnå dette må  IKT og digitalisering viast stor merksemd. Dei fem kommunane har ei mengd IKT-system som støttar deira tenesteproduksjon og prosessar. Å utnytte dei tekonologiske mogelegheitene kan difor gje store vinstar.

Deltakarar

Gruppa har følgjande deltakarar:

 • Haram: Per Langnes, leiar stab-støtte
 • Sandøy: Frank Harneshaug, IKT-rådgjevar
 • Skodje: Bente Glomset Vikhagen, rådmann (delprosjektleiar i 2017)
 • Ørskog: Åse Karin Gjerde, stabsleiar  
 • Ålesund: Ronny Frekhaug, kommunalsjef
 • Nye Ålesund: Prosjektansvarleg for IKT og digitalisering, Helge Veum  (blir delprosjektleiar frå 2018)
 • Fagforeiningsrepr.: Gaute Aamlid, Skuleleiarforbundet (Ørskog)
 • Hovudverneombod: Lena Husøy (Sandøy)
 • Andre i gruppa: Are Staurset - IKT-drift, Øivind Hagen - eKommune Sunnmøre
 • Andre tilknytt delprosjekt, men deltek ikkje i gruppa: Cecilie Campbell - Arena for læring og velferdsteknologi (ALV-Møre og Romsdal)

Møte

 •  Møte i IKT og digitaliseringsgruppa 19. oktober 08.30 - 12.00 - Ålesund

Mandat

Mandatet er utvikla for kartleggings- og planleggingsfasen, og inneheld resultatmål og organisering tilpassa denne fasen. I denne forprosjektfasen vil hovudoppgåva vere å utarbeide eit beslutningsgrunnlag før vedtak om oppstart av hovudprosjektet.

 • Framskaffe komplett oversikt over kommunane sine noverande fagsystem.
 • Evaluere dei fem kommunane sine digitale løysingar på alle tenesteområde og anbefale framtidig digitale løysingar for den nye kommunen.
 • Dialogmøte med delprosjektleiarar for tverrgåande støttesystem samt leiarar i oppvekst, kultur, helse-og omsorgsektor, teknisk sektor.
 • Avklare at delprosjekt for innkjøp kartlegg kontraktar og avtalar på sentrale og kritiske system.
 • Vurdere og prioritere kva for område og system som bør videreførast og kva som bør endrast - sep./okt. 2017.
 • Kartlegge kjente intvesteringskostnadar, antyde kostnadar i prosjektperioden.

pdfFullstendig mandat delprosjekt A4 IKT og digitalisering.pdf

Kva er bestemt?

Delprosjekta førebur saker for styringsgruppa/fellesnemnda. Her vil vi presentere nokre av dei sentrale vedtaka innanfor emnet.

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.