Delprosjekt innan teknisk

Matrikkel, kart og oppmåling

Deltakarar

 

 • Haram;  Kjetil Grytten, konst. einingsleiar byggesak og geodata + kartansvarleg
 • Sandøy: Kim A. Breivik, konst. rådmann
               Sol Slinning, avd.ingeniør tekniske tenester
 • Skodje:  Bent Leite, avd.ingeniør teknisk avd.
               Knut Berg, konsulent IT teknisk avd.
 • Ørskog:  Beate Furstrand, avd.ingeniør teknisk avd.
 • Ålesund: Per Anders Aure, kart- og oppmålingssjef (delprosjektleiar)
                Knut Helge Skare, overingeniør
 • Fagforeiningsrepr.:  Haldor Lillebø, Delta - Haram

Møte

Mandat

 • Matrikkeldataene for dei fem kommunane skal samlast til «ein felles matrikkel» og den nye kommunen skal vere lokal matrikkelmyndigheit. Dette utløyser nødvendig arbeid i matrikkelen.
 • Veg-/gatenamnsproblematikk:  Det skal ikkje finnast veger/gater med same namn i den nye kommunen.  Ein god del veg-/gatenamn i de fem kommunane må derfor endrast og som ein direkte følge av dette må også offisielle vegadresser endrast. Dette er den mest omfattande endringa i matrikkelen som følge av ny kommune.
 • Den nye kommunen skal være originaldatavert for FKB-data og part i Geovekst.
 • Distribusjon av geodata må samordnast. Dette for å gjere tilgangane til data enklare og meir effektiv for brukarane.
 • Oppmålingstenester etter matrikkellova skal skje i kommunal regi og dette inkluderer også føring av matrikkelen. Dette arbeidet vert utført litt forskjelleg i de fem kommunane og må samordnast.
 • Som ein følge av punktet ovanfor skal delprosjektet avklare nødvendig dimensjonering av virksomheita som skal organisere arbeid etter matrikkellova (landmåling og matrikkelføring) og arbeid som knytast til det å være originaldatavert i Geovekst.

pdfFullstendig mandat delprosjekt A8 Matrikkel kart og oppmåling.pdf

 

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.