Delprosjekt innan teknisk

Vatn, avløp og renovasjon

delprosjektet skal legge fram forslag til organisering, drift og utvikling av tenestene som er i tråd med lov- og forskriftskrav. Framlegg til organisering av tenestene i den nye kommunen, som har kapasitet, kompetanse, som kan drive samfunnsutvikling, og som kan ta ut samordningsgevinstar.
Det er stort behov for samordning innanfor dei tre områda.

 • Kommunal vassforsyning
 • Avløpshandtering
 • Renovasjonsløysingar

Deltakarar

 • Haram: Kjell Sindre Johansen
 • Sandøy: Kim André Breivik (delprosjektleiar)
 • Skodje: Frode Helland
 • Ørskog: Morten Sloth-Fjordside
 • Ålesund: Bjørn Skulstad
 • Fagforeiningsrepr.: David Mertsching, Tekna (Ålesund)

Møte

Mandat

 • Utarbeide eit kunnskapsgrunnlag for tenesteområdet som beskriv status, utfordingar, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringar, med særskilt fokus på miljø og berekraft.
 • Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et prosjektplan som beskriv arbeidet som må gjerast for å nå mål og strategiar for tenestene.
 • Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, utarbeide ein organisasjonsplan for tenesteområdet som beskriv organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivingar.
  • Det må utarbeidast felles forskrifter og gebyrregulativ (felles VA-Norm og sanitærreglement, abonnementsvilkår)
  • Planer for beredskap – (krisehandtering)
  • Harmonisering av tenestenivå og gebyr – lik kvalitet på tenestene.
  • Samordning av planverk for tenestene
  • Investeringsbehov – (t.d. kriseforsyning, samla etterslep på landsbasis, )
  • Eigarskap til anlegg for produksjon og distribusjon.
  • Matrikkel og kvalitet på data – berekning av forbruk.
  • Ledningskartverk – digitalt førsteval – nye løysningar
  • Sjølvkost i den nye kommunen.

  pdfFullstendig mandat delprosjekt A9 Vatn, avløp og renovasjon.pdf

 

 

 

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.