Dokument

Dokument frå delprosjekt finnast under dei enkelte delprosjekt.

Her blir referat samla inntil eiga innsynsløsning og arkiv for nye Ålesund kommune er på plass:

Fellesnemnd

Møter hausten 2017

Tidspunkt: Alle møte startar vanlegvis kl. 12.00.

Møta blir streama. Lenka blir lagt ut på Facebooksida Tilsette i nye Ålesund og på nyealesund.no i nyheitssak om det aktuelle møtet.

 

Styringsgruppa

Styringsgruppa tar hand om prosessen med kommunesamanslåing fram til fellesnemnda tar over. Styringsgruppa har fem politikarar frå kvar kommune. Rådmenn, tillitsvalde og medlemmer av prosjektorganisasjonen er også til stade på møta.

Møter 2016/våren 17

 1. pdfMøte 1 i styringsgruppa 06.10.16
 2. pdfMøte 2 i styringsgruppa 10.11.16
 3. pdfMøte 3 i styringsgruppa 19.01.17
 4. pdfMøte 4 i styringsgruppa 07.02.17
 5. pdfMøte 5 i styringsgruppa 13.03.17
 6. pdfMøte 6 i styringsgruppa 20.04.17
 7. pdfMøte 7 i styringsgruppa 18.05.17
  pdfVedlegg frå møte 7: Intensjonsavtale 2016 - oppdatert utgåve utkast 18.05.17
  pdfVedlegg frå møte 7: Presentasjon Tore Hals - Hopehav - kartlegging av interkommunale samarbeid.
  pdfVedlegg frå møte 7: Presentasjon Mads Solberg - Lokaldemokrati
 8. pdfpdfMøte 8 i styringsgruppa 19.6 17 Dette var siste møte i styringsgruppa før fellesnemnda kjem på plass

 

Arbeidsutvalet

.

Det er ordførarane i dei fem kommunane i nye Ålesund som utgjer arbeidsutvalet til Fellesnemnda.  Rådmennene, prosjektkoordinator og politisk sekretær er også til stades på møta.

Møter hausten 2017

Tidspunkt: Alle møte er klokka 12.00 - 15.0

Møter 2016/våren 17

 1. pdfArbeidsutvalet 29.nov. 2016.
 2. pdfArbeidsutvalet 7. des. 2016
 3. pdfArbeidsutvalet 8. des. 2016
 4. pdfArbeidsutvalet 1.des. 2016
 5. pdfArbeidsutvalet 4.jan. 2017
 6. pdfArbeidsutvalet 2. feb. 2017
 7. pdfArbeidsutvalet 7. mars 2017
 8. pdfArbeidsutvalet 31. mars 2017
 9. pdfArbeidsutvalet 3. mai 2017
 10. pdfArbeidsutvalet 24.mai 2017
 11. pdfArbeidsutvalet 15. juni 2017

Partsamansett utval

Møter hausten 2017

Tidspunkt: Alle møte er klokka  09.00 - 11.30

Møte med tilsette

Inntil partsamansett utval er på plass, må personalsjefane informere og drøfte i kontaktmøta i dei fem kommunane samanslåinga gjeld. Personalsjefane i dei fem kommuane ynskjer å samle dei hovudtillitsvalde for å gje lik informasjon og drøfte saker i fellesskap i staden for å gjere dette i kvar kommune. Det blir halde diverse informasjons- og drøftingsmøte med hovudtillitsvalde og hovudverneombod.

Deltakarar

 • Endre Hellandsvik (UDF) Haram, Haldor Lillebø (Delta) Haram, Randi O. Alvestad (Fagf.) Haram
 • Laila Irene Alvestad (Fagf.) Sandøy, Linn Jenny Morsund (NSF) Sandøy, Ragnhild B. Heggdal (UDF) Sandøy
 • Lindis Dalebø (Fagf.) Ålesund, Jann Ove Ertresvåg (UDF) Ålesund, Martha Trones (NSF) Ålesund, Nina Solbakken (Fagf.) Ålesund, Pål Gåseidnes (NITO) Ålesund, Hanne Tonning (Delta) Ålesund, Kristin Nonsvik (NITO) Ålesund
 • Ramona Pilskog (Delta) Skodje, Stig Eivin Meisal (Fagf.) Skodje, Tove Solheim Kristensen (NSF) Skodje, Geir Lorentzen (UDF) Skodje, Synnøve Solevågseide (FO) Skodje
 • Geir J. Skodje (UDF) Ørskog, Maren L. Kongsnes (NSF) Ørskog, Michael Werner (Fagf.) Ørskog
 • Lars Rindal (HVO), Ålesund – representerer alle HVO.

pdfMøte med tillitsvalde og hovudverneombod 8. august 2017 - Ålesund

pdfMøte med tillitsvalde og hovudverneombod 21. april 2017 - Haram

Prosjektleiarforum

Alle prosjektleiarane har eit felles forum for å samordne arbeidet med å danne nye Ålesund kommune.

Bakrunnen for å halde slike møte er fleire:

 • Bli kjente og informere kvarandre om prosjekta.
 • Delprosjektleiarane får meir overblikk og ser eige delprosjekt i ein større samanheng.
 • Delprosjektleiarane startar arbeidet med å koordinere seg i mellom, og ser behovet for å jobbe vidare med å avklare gråsoner, overlapp og avhengigheiter.
 • Delprosjektleiarane ser behovet for felles føringar i mandat, felles bruk av prosjektomgrep, og lik tilnærming til prosjektskisse, ROS-analyse, og rapportering.

Fristar for å melde opp saker hausten 2017

fristar

 

 

 

 

 

Møte

 1. pdfMøte i prosjektleiargruppa 2.6.17
 2. Arbeidsmøte om mandat til delprosjekta 23.6. 2017

 

 

 

 

 

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.