Partsamansett utval

Det er etablert eit partsamansett utval for samanslåingsprosessen etter Inndelingslova §26, 2.ledd,med representantar frå tilsette og arbeidsgjevar frå kvar av kommunane. Arbeidsgjevar sine representantar i partsamansett utval for samanslåingsprosessen skal veljast blant fellesnemnda sine medlemmar, og skal utgjere eit fleirtal av medlemmane i utvalet.

Tilsettrepresentantar blir valt av tillitsvalde i kommunane. Ein representant for vernetenesta i kommunene møter med tale-og forslagsrett.

Utvalet skal handsame saker som gjeld forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og tilsette, jamfør Kommunelova §25, Inndelingslova §26 og Hovudavtalen.
Utvalet skal gi uttale i saker som vedkjem overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga.

Politiske deltakarar

Haram

Faste medlemmar        Personleg vara
Vebjørn Krogsæter Emil Korsnes
Randi W. Frisvoll Ewa Hildre

Sandøy

Fast medlem  Personleg vara
Oddvar Myklebust          Åse Karin Ask Bakke

Skodje

Fast medlem Personleg vara
Dag Olav Tennfjord          Geir Ove Leite

Ørskog

Fast medlem Personleg vara
Knut Helge Harstad        Geir Petter Aure

Ålesund

Faste medlemmar  Personleg vara
Eva Vinje Aurdal Øystein Tvedt
Tore Johan Øvstebø      Geir Stenseth

Tilsettes representantar  i det partssamansette utvalet:

Faste medlemmar Personleg vara
Endre Hellandsvik - Haram/UDF   Randi Alvestad - Haram/Fagforbundet
Laila Alvestad - Sandøy/Fagforbundet Linn Jenny Morsund - Sandøy/NSF
Ramona Arnesen Pilskog - Skodje/Delta     Geir Lorentzen - Skodje/UDF
Geir Skodje - Ørskog/UDF Michael Werner - Ørskog/Fagforbundet
Frode Nordstrand - Ålesund/Fagforbundet         Hanne Tonning - Ålesund/UDF (under avklaring kven som er fast og kven som er vara)

I tillegg møter ein representant frå vernetenesten med tale- og forslagsrett:

Lars Rindal - Hovudverneombud med vara Stig Eivin Meisal

Kontaktinformasjon til tillitsvalde og hovudverneombod

Møte hausten 2017

7. september - kommunestyresalen i Sandøy (konstituerande møte)

18. oktober - kommunestyresalen i Skodje

8. november - kommunestyresalen i Ørskog

29. november - kommunestyresalen i Haram, 2. et. på ID-huset

Tidspunkt: Alle møte er klokka  09.00 - 11.30

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.