Kommunalområde

Skrevet den . Publisert i Kommunalområde

Barn, familie og integrering

Mandat

Alle områda har felles mandat som du finn på hovudsida til stabs- og kommunalområda.

pdfMandata til alle faggruppene i dette kommunalområdet. (PDF)

Milepælar/dokument

Her er forslag til organisasjonsplan frå alle styringsgruppene. Forslaget skal gjennom drøftingar og det er mogleg å kome med innspel fram til 1. januar 2019:

pdfForslag til organisasjonsplan (PDF)

pdfHøyringssvar per 14. januar 2019 (PDF)

1.desember leverte styringsgruppa sitt grunnlagsdokument med mål og strategiar som er bakgrunn for organisasjonsplanen.

Dette er eit levande arbeidsdokument som skal opp til diskusjon seinare:

pdfGrunnlagsdokument for barn, familie og integrering.(PDF)

NAV Ålesund har levert eit eige grunnlagsdokument og forslag til organisasjonsplan. NAV Ålesund er plassert under kommunalområdet velferd og sysselsetting:

pdfOrganisasjonsplan_og_grunnlagsdokument_for_NAV.pdf

 

1. september leverte styringsgruppa sin kartleggingsrapport. NB! Dette er eit arbeidsdokument.

pdfKartleggingsrapport og kunnskapsgrunnlag (PDF)

framdrift styringsgrupper juni 2018

 

Medlemmer

 • Reidun T. Vikan (leiar) - Ålesund
 • Lene Solheim - Skodje
 • Silje Vereide - Ørskog
 • Else Steinshavn - Sandøy
 • Tillitsvald: Synnøve Solevågseide (FO) - Skodje
 • Tillitsvald: Unni N Krogsæter (Utdanningsforbundet) - Haram
 • Vernetenesten: Stig Ove Meisal, hovudverneombod - Skodje
 • Administrativ koordinator: Ragnhild Hanken Skjong

Faggruppe

Helsestasjon og jordmor

Medlemmer

Faggruppa har følgande deltakarar:

 • Sandøy/deltakar frå styringsgruppa: Else Steinshamn
 • Haram: Anne Venke Myren
 • Skodje: Randi Eggereide
 • Ørskog: Sylvi Sjøholt
 • Ålesund: Line Melbye (leiar for faggruppa)
 • Tillitsvalt: Hege Kvalheim (jordmorforeninga)

Mandat

LAG FORSLAG TIL ORGANISASJONSSTRUKTUR FOR DEN FORESLÅTTE VERKSEMDA

 1.  Lokalisering av tenestene. I utgangspunktet har man dei same lokala som i dag, men kan/bør deler av tenesta flyttas på/verte rokert, ev. leggas ned. Ev. behov for endringar i lokalisering på lang sikt? Vær konkret
 2. Leiarrolle i ny organisering og behov for fullmakter ned i organisasjonen (stikkord: kven skal ha medarbeidar samtaler/oppfølging av sjukemelde, tilsettingar, faglig ansvarlig, stadleg leiing, økonomiske fullmakter). Beskriv så godt som mulig kva det vil være behov for.
  a. Verksemdsleiar: alle fullmakter
  b. Avdelingsleiar: formelle fullmakter innan deler av feltet
  c. Faglig leiar: formelle fullmakter etter lovverk
  d. Koordinator: ikkje formell leiar funksjon, men koordinerer arbeid for mindre grupper/funksjoner

  Sei også noko om antatt stillingsstorleik, skal alt vere 100%, eller kan ein til dømes vera 10% koordinator, resten helsesøster eller andre samansettingar.

 3. Korleis vert dei geografiske utfordringane for tenesta ivaretekne
  a. I forhold til publikum (møteplass, Postmottak)
  b. I forhold til tilsette
  c. I forhold til harmonisering
  d. I forhold til digitalisering

 4. Sjekk at målsettingane med ny organisering blir oppfylt i det forslaget som no vert utarbeidd
 5. Kvar er det behov for å styrke tenesta for å kunne levere i forhold til lovverk/veileiar?
 6. Er det oppgåvefordeling som det er behov for å avklare med dei andre verksemdene i vårt kommunalområde?
 7. Kva er egna namn på den nye Verksemda?

Barnevern

Medlemmer

Faggruppa har følgande deltakarar:

 • Haram: Chanielle Bjørnland
 • Skodje: Janne G. Myklebust
 • Ålesund: Susanne Gresdal
 • Ålesund: Vivian Dyb (leiar for faggruppa)
 • Storfjorden barnevern: Ann Katrin Stephansen
 • Tillitsvalt: Synnøve Solevågseide (FO)
 • Deltakar frå styringsgruppa: Lene Solheim

Mandat

 1. Lokalisering av tenestene. I utgangspunktet har man dei same lokala som i dag, men kan/bør deler av tenesta flyttas på/verte rokert, ev. leggas ned. Ev. behov for endringar i lokalisering på lang sikt?

 2. Leiarrolle i ny organisering og behov for fullmakter ned i organisasjonen (stikkord: kven skal ha medarbeidar samtaler/oppfølging av sjukemelde, tilsettingar, faglig ansvarlig, stadleg leiing, økonomiske fullmakter). Beskriv så godt som mulig kva det vil være behov for.
  a. Verksemdsleiar: alle fullmakter
  b. Avdelingsleiar: formelle fullmakter innan deler av feltet
  c. Faglig leiar: formelle fullmakter etter lovverk
  d. Koordinator: ikkje formell leiar funksjon, men koordinerer arbeid for mindre grupper/funksjoner
  Sei også noko om antatt stillingsstorleik, skal alt vere 100%, eller kan ein til dømes vera 10% koordinator, resten helsesøster eller andre samansettingar.

 3. Korleis vert dei geografiske utfordringane for tenesta ivaretekne
  a. I forhold til publikum (møteplass, Postmottak)
  b. I forhold til tilsette
  c. I forhold til harmonisering
  d. I forhold til digitalisering

 4. Sjekk at målsettingane med ny organisering blir oppfylt i det forslaget som no vert utarbeidd
 5. Kvar er det behov for å styrke tenesta for å kunne levere i forhold til lovverk/veileiar?
  6. Er det oppgåvefordeling som det er behov for å avklare med dei andre verksemdene i vårt kommunalområde?
  7. Kva er egna namn på den nye Verksemda?

Flyktning og integrering

Medlemmer

Faggruppa har følgande deltakarar:

 • Sandøy: Lodvar Espeland
 • Haram: Nicholas Kippenbrock
 • Skodje: Sam Gobert
 • Ørskog/deltakar frå styringsgruppa: Silje Vereide
 • Ålesund: Bernt Arve Wiig
 • Tillitsvalt: Inna Solbakken (FF)

Mandat

LAG FORSLAG TIL ORGANISASJONSSTRUKTUR FOR DEN FORESLÅTTE VERKSEMDEN

 1. Lokalisering av tenestene. I utgangspunktet har man dei same lokala som i dag, men kan/bør deler av tenesta flyttas på/verte rokert, ev. leggas ned. Ev. behov for endringar i lokalisering på lang sikt?

 2. Leiarrolle i ny organisering og behov for fullmakter ned i organisasjonen (stikkord: kven skal ha medarbeidar samtaler/oppfølging av sjukemelde, tilsettingar, faglig ansvarlig, stadleg leiing, økonomiske fullmakter). Beskriv så godt som mulig kva det vil være behov for.
  a. Verksemdsleiar: alle fullmakter
  b. Avdelingsleiar: formelle fullmakter innan deler av feltet
  c. Faglig leiar: formelle fullmakter etter lovverk
  d. Koordinator: ikkje formell leiar funksjon, men koordinerer arbeid for mindre grupper/funksjoner
  Sei også noko om antatt stillingsstorleik, skal alt vere 100%, eller kan ein til dømes vera 10% koordinator, resten helsesøster eller andre samansettingar.

 3. Korleis vert dei geografiske utfordringane for tenesta ivaretekne
  a. I forhold til publikum (møteplass, Postmottak)
  b. I forhold til tilsette
  c. I forhold til harmonisering
  d. I forhold til digitalisering

 4.  Sjekk at målsettingane med ny organisering blir oppfylt i det forslaget som no vert utarbeidd
 5. Kvar er det behov for å styrke tenesta for å kunne levere i forhold til lovverk/veileiar?
 6. Er det oppgåvefordeling som det er behov for å avklare med dei andre verksemdene i vårt kommunalområde?
 7. Kva er egna namn på den nye Verksemda?

 

Familiestøttande tiltak/psykisk helse

Medlemmer

Faggruppa har følgande deltakarar:

 • Haram: Laila Grytten
 • Haram: Nicolaas Kippenbroeck
 • Sandøy: Tone Gandrudbakken
 • Skodje: Susanne Gresdal
 • Skodje: Mildrid Balstad
 • Ålesund: Sylvia Våge (leiar for faggruppa)
 • Ålesund: Helge Ytterhaug
 • Ålesund: Kristin Garaas Løchen
 • Ålesund: Cecilie Teunissen
 • Tillitsvalt: Blir oppnevnt

Mandat

LAG FORSLAG TIL ORGANISASJONSSTRUKTUR FOR DEN FORESLÅTTE VERKSEMDEN

 1. Lokalisering av tenestene. I utgangspunktet har man dei same lokala som i dag, men kan/bør deler av tenesta flyttas på/verte rokert, ev. leggas ned. Ev. behov for endringar i lokalisering på lang sikt?

 2. Leiarrolle i ny organisering og behov for fullmakter ned i organisasjonen (stikkord: kven skal ha medarbeidar samtaler/oppfølging av sjukemelde, tilsettingar, faglig ansvarlig, stadleg leiing, økonomiske fullmakter). Beskriv så godt som mulig kva det vil være behov for.
  a. Verksemdsleiar: alle fullmakter
  b. Avdelingsleiar: formelle fullmakter innan deler av feltet
  c. Faglig leiar: formelle fullmakter etter lovverk
  d. Koordinator: ikkje formell leiar funksjon, men koordinerer arbeid for mindre grupper/funksjonar
  Sei også noko om antatt stillingsstorleik, skal alt vere 100%, eller kan ein til dømes vera 10% koordinator, resten helsesøster eller andre samansettingar.

 3. Korleis vert dei geografiske utfordringane for tenesta ivaretekne
  a. I forhold til publikum (møteplass, Postmottak)
  b. I forhold til tilsette
  c. I forhold til harmonisering
  d. I forhold til digitalisering

 4. Sjekk at målsettingane med ny organisering blir oppfylt i det forslaget som no vert utarbeidd
 5. Kvar er det behov for å styrke tenesta for å kunne levere i forhold til lovverk/veileiar?
 6. Er det oppgåvefordeling som det er behov for å avklare med dei andre verksemdene i vårt kommunalområde?
 7. Kva er egna namn på den nye verksemda?

 

Helse- og omsorgstenester barn og unge

Medlemmer

Faggruppa har følgande deltakarar:

 • Sandøy: Ann Kristin Røyset
 • Haram:  Laila Grytten
 • Skodje: Stine Løvold
 • Ålesund: Karina G. Hanken (leiar for faggruppa)
 • Ålesund: Jon Anders Nordhaug
 • Ålesund: Cecilie Folkestad (sekretær)
 • Deltakar frå styringsgruppa: Ragnhild Hanken Skjong
 • Tillitsvalt: Blir oppnemnt

Mandat

 1. Lokalisering av tenestene. I utgangspunktet har man dei same lokala som i dag, men kan/bør deler av tenesta flyttas på/verte rokert, ev. leggas ned. Ev. behov for endringar i lokalisering på lang sikt?

 2. Leiarrolle i ny organisering og behov for fullmakter ned i organisasjonen (stikkord: kven skal ha medarbeidar samtaler/oppfølging av sjukemelde, tilsettingar, faglig ansvarlig, stadleg leiing, økonomiske fullmakter). Beskriv så godt som mulig kva det vil være behov for.
  a. Verksemdsleiar: alle fullmakter
  b. Avdelingsleiar: formelle fullmakter innan deler av feltet
  c. Faglig leiar: formelle fullmakter etter lovverk
  d. Koordinator: ikkje formell leiar funksjon, men koordinerer arbeid for mindre grupper/funksjoner
  Sei også noko om antatt stillingsstorleik, skal alt vere 100%, eller kan ein til dømes vera 10% koordinator, resten helsesøster eller andre samansettingar.

 3. Sjekk at målsettingane med ny organisering blir oppfylt i det forslaget som no vert utarbeidd

 4. Korleis vert dei geografiske utfordringane for tenesta ivaretekne
  a. I forhold til publikum (møteplass, Postmottak)
  b. I forhold til tilsette
  c. I forhold til harmonisering
  d. I forhold til digitalisering

 5. Kvar er det behov for å styrke tenesta for å kunne levere i forhold til lovverk/veileiar?
 6. Er det noe det er behov for å avklare i forhold til andre føreslått Verksemder/andre kommunalområder i forhold til ansvarsområde?
 7. Kva er egna namn på den nye Verksemda?