Styringsgruppe for bygging av nye Ålesund kommune

Det er gjort likelydande vedtak i dei fire kommunane: 

5 representantar med personleg vara frå kvar av kommunane utgjer Styringsgruppe for bygging av nye Ålesund kommune".

«Fram til Stortinget sitt formelle vedtak om oppretting av nye Ålesund kommune sommaren 2017, har dei valde fullmakt til å møte på vegne av xx kommune i styringsgruppa. Formålet med arbeidet er å organisere og leie ein god prosjektprosess, innhente naudsynt kunnskap og legge til rette for utgreiingsarbeid som skal danne vedtaksgrunnlag for Fellesnemda.

Dei same valde representantane utgjer frå Stortinget sitt vedtak sommaren 2017 xx kommune sine representantar i Fellesnemnd for nye Ålesund kommune, med mandat etter Inndelingslova.
Rådmannen får fullmakt til å inngå i prosjektorganisasjonen, og bistå styringsgruppa i arbeidet fram til ny kommune vert realisert eller Fellesnemnda har organisert sitt arbeid på anna vis.

Ålesund kommune får fullmakt til å føre prosjektrekneskap, krevje inn og administrere reformstøtte frå Fylkesmannen og staten til prosjektarbeidet og følgje opp prosjektorganisasjonen økonomisk på vegne av kommunane.»

Du finn referat frå styringsgruppemøtene under Om nye Ålesund kommune > dokument.

Deltakarer i styringsgruppa for nye Ålesund pr. april 2017

Kommune

Ordførarar og politikarar

Rådmenn

Tillitsvalde og HVO 

 Haram

Vebjørn Krogsæter (ordførar)
Randi Walderhaug Frisvoll (varaordførar)
Emil KorsnesSvein Harsjøen
Ewa Hildre

Turid Hanken  Endre Hellandsvik - UDF/Unio
 Sandøy Oddvar Myklebust (ordførar)
Åse Kristin Ask Bakke (varaordførar)
Espen Myklebust
Hildegard Maier
Jessica Gärtner
Kim André Breivik (konstituert)  Laila Alvestad - Fagforbundet/LO 
 Skodje Dag Olav Tennfjord (ordførar)
Geir Ove Leite (varaordførar)
Kari Grindvik
Terje Vadset
Modolf Hareide
Bente Glomset Vikhagen  Ramona Pilskog - Delta/YS 
 Ørskog Knut Helge Harstad (ordførar)
Geir Peter Aure (varaordførar)
Olav Kjetil Sjøholt
Arne Abelseth
Gert Rietman
Synnøve Vasstrand Synnes Geir J. Skodje - UDF/Unio 
 Ålesund Eva Vinje Aurdal (ordførar)
Tore Johan Øvstebø (varaordførar)
Øystein Tvedt
Anne Kristin Bryne
Geir Stenseth 
Astrid Eidsvik  Lindis Dalebø - Fagforbundet/LO 
      Lars Marius Rindal - Hovedverneombud 

 

Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet er forberedande til styringsgruppa.

Arbeidsutvalet består av ordførarane. Rådmennene og prosjektkoordinator tiltrer.

Du finn referat frå styringsgruppemøtene under Om nye Ålesund kommune > dokument.

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund