Skrevet den . Publisert i Organisering

Arbeidsutvalet

Det er ordførarane i dei fem kommunane i nye Ålesund som utgjer arbeidsutvalet til Fellesnemnda.  Rådmennene, prosjektkoordinator og politisk sekretær er også til stades på møta.

Du finn møtedatoar, sakspapir og referat frå møta under Innsyn og under Om nye Ålesund > dokument for dei møta som fann stad før innsyn blei oppretta i oktober 2017.