Politikk

Politikarane i dei fem kommunane arbeider saman i ei mellombels politisk organisering fram mot 2020.

Partssamansett utval

Det er etablert eit partssamansett utval for samanslåingsprosessen etter Inndelingslova §26, 2.ledd,med representantar frå tilsette og arbeidsgjevar frå kvar av kommunane. Arbeidsgjevar sine representantar i partsamansett utval for samanslåingsprosessen skal veljast blant fellesnemnda sine medlemmar, og skal utgjere eit fleirtal av medlemmane i utvalet.

Tilsettrepresentantar blir valt av tillitsvalde i kommunane. Ein representant for vernetenesta i kommunene møter med tale-og forslagsrett.

Utvalet skal handsame saker som gjeld forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og tilsette, jamfør Kommunelova §25, Inndelingslova §26 og Hovudavtalen.
Utvalet skal gi uttale i saker som vedkjem overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga.

Saker som har vore oppe og skal opp i partssamansett utval finn du under Innsyn.

Møte hausten 2017

Sakspapir og referat: Du finner oversikt over møtedatoar, sakspapir og møtereferat under Innsyn.

Tidspunkt: Alle møte er klokka  09.00 - 11.30 om ikkje anna er skrive

  • 29. november - kommunestyresalen i Haram, 2. et. på ID-huset.
    Saksdokumenta er no tilgjengeleg under Innsyn.
  • 7. november - kommunestyresalen i Ørskog - AVLYST pga av ingen innmelde saker.

Referat etter møte som blei haldne før innsyn kom på plass:

Deltakarar

 

Tillitsvalde som deltek i partssamansett utval

Kommune

Tillitsvald

Vara

Haram Randi Otterlei Alvestad - Fagforbundet/LO
Tlf: 907 13 380, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ann-Cathrin Nyhammer - NSF
Tlf: 976 74 527, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sandøy Laila Alvestad - Fagforbundet/LO
Tlf: 977 45 156,  e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Linn Jenny Morsund NSF/Unio
Tlf: 917 29 882,  e,post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skodje Ramona Pilskog - Delta/YS
Tlf: 906 71 479 / 979 50 695 (arb), e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Geir Lorentzen - UDF/Unio
Tlf: 918 82 943,  e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ørskog Geir J. Skodje - UDF/Unio
Tlf: 977 09 287, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Michael Werner - Fagforbundet/LO
Tlf: 900 33 448, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ålesund

Hanne Tonning - UDF
Tlf: 909 87 264 e,post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Frode Nordstrand - Fagforbundet
Tlf: 406 18 394 ,  e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

     
 

 

 

 

   

Hovudverneombud har tale- og forslagsrett og representerer alle hvo i partssamansett utval: Lars Marius Rindal  (Tlf:  416 749 41, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og vara er Stig Eivin Meisal.

 

Politikarar som deltek i partssamansett utval

 

Kommune

Faste medlemmar

Personleg vara

  Haram Vebjørn Krogsæter
Randi W. Frisvoll
Emil Korsnes
Ewa Hildre
  Sandøy Oddvar Myklebust Åse Karin Ask Bakke
  Skodje Dag Olav Tennfjord  Geir Ove Leite 
  Ørskog Knut Helge Harstad Geir Petter Aure 
  Ålesund Eva Vinje Aurdal 
Tore Johan Øvstebø
Øystein Tvedt
Geir Stenseth 
       

 

Tilsettes representantar  i det partssamansette utvalet

Faste medlemmar

Personleg vara

Randi Ottestad Alvestad - Haram/Fagforbundet   Ann-Cathrin Nyhammer, NSF
Laila Alvestad - Sandøy/Fagforbundet Linn Jenny Morsund - Sandøy/NSF
Ramona Arnesen Pilskog - Skodje/Delta     Geir Lorentzen - Skodje/UDF
Geir Skodje - Ørskog/UDF Michael Werner - Ørskog/Fagforbundet
Frode Nordstrand - Ålesund/Fagforbundet         Hanne Tonning - Ålesund/UDF (under avklaring kven som er fast og kven som er vara)

 

  

I tillegg møter ein representant frå vernetenesten med tale- og forslagsrett:Lars Rindal - Hovudverneombud med vara Stig Eivin Meisal

Kontaktinformasjon til tillitsvalde og hovudverneombod

 

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.