Kommunevåpen og ordførarkjede

Fellesnemnda har vedtatt å opprette ein politisk komité for å utabeide forslag til nytt kommunevåpen og nytt ordførarkjede for nye Ålesund. Komiteen må legge opp arbeidet slik at dei nye symbola kan takast i bruk så snart som råd etter samanslåingstidspunktet 1. januar 2020.

Komiteen skal bestå av ein politisk representant og ein vararepresentant frå kvar kommune. Komiteen blir tilknytt fagleg og administrativ støtte.

Prosessen vil ta tid fordi den mellom anna inneber:

1. Arbeid med å utforme forslag, her under:

  • Involvering av profesjonell intern og ekstern kompetanse, KMD tilrår at ein gjer seg nytte av kompetente rådgjevarar.
  • Politisk involvering/involvering av dei einskilde kommunestyra, evt. også involvering av innbyggjarar.

2. Avklaringsprosess med Arkivverket og Patentstyret.
3. Førebu vedtak til det nye kommunestyret trer saman (fellesnemnda har ikkje vedtaksmynde). Det nye kommunestyret bør vedta dette i konstituerande møte.

Her er Kommunal og moderniseringsdepartementets råd til kommunane når det gjeld val av kommunevåpen.

Deltakarar

  • Vebjørn Krogsæter (Sp) - Haram (leiar)
  • Janet Roelofs (Sp) - Ørskog (nestleiar)
  • Terje Vadset (FrP) - Skodje
  • Lodvar Hogne Espeland (Ap) - Sandøy
  • Monica Molvær (H) - Ålesund

Varamedlemmer:

Ewa Hildre (H) - Haram

Knut Harstad (H) - Ørskog

Karoline Stette (Sp) - Skodje

Lena Husøy (Ap) - Sandøy

Sindre Nakken (Ap) - Ålesund

Møte

 

 

 

Intensjonsavtalen mellom kommunane i nye Ålesund skriv:

"Det blir laga nytt kommunevåpen og ordførarkjede. Kommunevåpen for alle deltakarkommunanen skal vise igjen i det nye ordførarkjedet. Dette er ikkje til hinder får at Ålesund som by kan halde fram med å bruke sitt våpenmerke.

Fotnote: Det skal utformast eit eige reglement for bruk av Ålesund bys sitt våpenmerke som fellesnemnda skal vedta."

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.