Aktuelt

Er du vår nye prosjektleiar?

Haram kommune treng ein prosjektleiar/prosjektutviklar for utvikling og gjennomføring av fleire nye byggeprosjekt. Søk innan 02.12.19!

Vedtok møteplan og samarbeidsavtalar

I kommunestyrets møte 14. november vart det gjort vedtak om delegegeringsreglement, fleire samarbeidsavtalar og møteplan. Du kan sjå møtet i etterkant via web-tv.

Nordre Sunnmøre landbrukskontor flyttar

No flyttar Nordre Sunnmøre landbrukskontor til Brattvåg. Frå 20.11 2019 vert vi å finne på tenestehuset i Brattvåg.

Ny leiar for politisk sekreteriat

Leiaren for politisk sekretariet går over i ny stilling og vi treng ein person som er intressert i politikk og samfunnsspørsmål til å fylle hennar posisjon. Er det deg? Ny...

Avspasering og ferie

Her er informasjon om kva reglar som gjeld for overføring av ferie og avspasering når vi går inn i ny kommune.

Overgang til ny kommune

Det vil vere ei rekke tenester som blir berørt av overgangen til nye kommunar. Her kjem ei oversikt for innbyggarar og tilsette. Saken blir oppdatert

Innplassering i rådhuset

Arbeidet med å innplassere tilsette i Ålesund rådhus tar lengre tid enn planlagt og vil påverke fleire enn dei som sit i Ålesund rådhus no.Rådmann Astrid J. Eidsvik informerer tilsette...

Avtalar og reglement til behandling

Torsdag 14. november er det kommunestyremøte i nye Ålesund kommune. På agendaen står blant anna delegeringsreglement, diverse samarbeidsavtalar og fleksitidsordning. Møtet startar kl. 09.00, følg det på web-tv!

Opning i hundre for framtidslaben

FNs framtidslab i Ålesund - U4SSC (United for smart and sustainable cities) opna med strategisamling og offisiell opning med partnarar og besøkande. Laben har inngått avtalar med 27 partnarar!

FIRST® LEGO® League 2019 tok av!

600 elevar frå nye Ålesund skapte stor stemning på NMK under FIRST® LEGO® League på NMK, 9. november. Vinnarlaget blei NRG - Next Robotic Generation frå Tennfjord skule i Haram!

Kva meiner du om kommunens økonomi og pl…

Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 er ute på offentleg høyring fram til 1. desember. Du kan sei di meining om kommunens økonomi og planstrategi!

Litt praktisk om FIRST® LEGO® League 201…

Skal du vere publikum under First® LEGO® League på laurdag? Her er nokre praktiske detaljar om blant anna parkering og mat. Tips også familien om å følgje direkte med frå...

Kommunikasjonsansvarleg for smarte Ålesu…

Anne Bente Skjellum (52) er tilsett i den nyoppretta stillinga som kommunikasjonsansvarleg for smartbysatsinga til nye Ålesund kommune.

Viktig om re-installering av PC-ar

Alle tilsette i Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog vil få endra oppsettet på PC-ane sine. Her er ei bruksanvisning på kva kvar enkelt må gjere før PC-en blir re-installert.

Foreslå medlemmar til råda våre

Du kan foreslå medlemmar til eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i nye Ålesund kommune. Frist for å kome med forslag er 15.11. Bruk vårt elektroniske skjema!

FIRST® LEGO® League i Ålesund

600 spente elevar frå nye Ålesund er klare for FIRST® LEGO® League 9. november.

Formannskapets første møte

5. november møtast formannskapet for den nye kommunen for første gang. Politikarane skal behandle forslag til budsjett- og økonomiplan og fleire forslag til reglement, vedtekter og gebyr.

Offisiell opning av FNs framtidslab - U4…

Nye Ålesund inviterer til offisiell opning av FNs framtidslab - U4SSC (United for Smart and Sustainable Cities) i Ålesund. Opninga er 7. november klokka 16.00 i framtidslaben på NMK.

Kommunestyrets første møte

Torsdag 24. oktober møtast kommunestyret i nye Ålesund til sitt konstituerande møte. Kommunestyret skal velje medlemmar til forskjellige utval og komitear og vedta kommunevåpen for den nye kommunen.

Årets nynorskkommune

Nye Ålesund utmerkjer seg ved å ha ei raus og demokratisk innstilling til språk, meiner juryen. Prisen er på 100 000 kroner.

Pasientjournalen frå A – Å

Leiarar innan helse- og omsorgstenesten i nye Ålesund inviterast til fagseminar om skriving av pasientjournal fredag 29. november. Påmeldingsfristen er 12. november.

Vi søker leiarar

Nye Ålesund kommune søker plansjef og verksemdleiarar for vatn og avløp og plan, byggesak og geodata. Søknadsfristen er 1. november.

Endring i avlesing av vassmålar

På grunn av kommunesamanslåinga, vil avlesinga av vassmålarar for 2019 bli i januar i staden for i november.

Jobbe hos oss?

Det er ledig stillingar som assisterande rektor og rektor i Skodje og på Harøy, klinisk ernæringsfysiolog, styrar i barnehage, saksbehandlarar innan helse og omsorg og avdelingsleiar i butenesten. Bli med...

Smarte Ålesund i Teknisk ukeblad

I den siste utgåva av Teknisk ukeblad figurerer Ålesund på forsida og i ein større reportasje inne i fagbladet. Tittelen på artikkelen er "Utvikler byen med offshoreteknologi" og den tar...

Flytting mellom rådhus

Rådhusgruppa skal lage ei oversikt over flytteprosessane knytt til alle rådhus og tenester. Gruppa har bedt om ekstern hjelp for å sjå på korleis ein best kan utnytte eksisterande plass...

Berekraftsløftet - Stavangererklæringa

Nye Ålesund har vore med på å utvikle Stavangererklæringa for å sikre forankring og framdrift i berekraftsarbeidet. Erklæringa blei arbeidd fram under konferansen Nordic Edge i Stavanger.

Årets Brand til nye Ålesund!

Nye Ålesund blei kåra til Årets Brand på Industrial Design Conference  1. oktober! Prisen går til nokon som har utmerkt seg ved å skape, oppretthalde, vidareutvikle eller posisjonere seg.

Avgjerder i siste fellesnemnd

Fellesnemnda vedtok å opprette tre oppgåveutval på sitt siste møte. I tillegg behandla nemnda blant anna vedtak, forkrifter og gebyrforskrifter.

Pris til smarte Ålesund

Nye Ålesund fekk 1. oktober tildelt pris av den FN-organisasjonen United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). Ålesund var ein av fem byar som fekk pris frå FN-organisasjonen.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.