Skrevet den . Publisert i Nyheiter

Forslag til lokalisering på film

nye alesund kommune sandyhagen sandy tonemolnes TMO0988I samband med informasjonsmøte om lokalisering og bemanning har prosjektleiar laga ein video som tar opp same tema som skal vere på møta.

 På grunn av tekniske problem er ikkje videoen teksta.

(Artikkelen fortset under videoen)

Møta blir haldne måndag og tysdag i vinterferien. Alle møta er opne for alle tilsette, uansett kva kommune dei jobbar i no.

Meir informasjon om artikkelen finn du i artikkelen Forslag til lokalisering.

Prosjektleiinga er klar over at nokre har ferie denne veka, men sidan forslaget blei send til tillitsvalde 20. februar, er det viktig med rask informasjon for å unngå misforståingar og uro i organisasjonen. Det vil bli laga fleire videoar om temaa som blir tatt opp på møta.

Om du ikkje har høve til å vere på eit av møta, kan du også ta kontakt med den kommande stabs- eller kommunalsjefen for ditt område eller tilltisvalde i ditt forbund.

Videoane er lagra på Ålesund kommunes YouTube-kanal.