Dokument

Her blir vedtatte dokument som har interesse for tilsette lagt ut:

Overordna dokument styringsdokument, ROS-analyse og kommunikasjonsstrategi for samanslåingsprosessen finn du under Om nye Ålesund >Dokument

Reglement som gjeld frå 1. januar 2020

Organisasjonen

Prosjektperioden