Fristar

Interne fristar for å melde inn saker hausten 2019.

Leveringsfrist til prosjektleiar

Møtedato PSU og AU
utsending frå prosjektleiar 5 dagar før møtet

Møtedato fellesnemnd
utsending frå prosjektleiar 7 dagar før møtet

  Onsdag 21. august Sandøy

Torsdag 29. august - Ålesund

    Torsdag 5. september (strategimøte)
  Onsdag 25. september - Haram Torsdag 3. oktober (siste møte i fellesnemnda)

 

 

 

Leveringsfrist til prosjektleiar

Møtedato formannskap
utsending frå prosjektleiar 5 dagar før møtet

Klokka 09.00 - 15.00 i Ålesund

Møtedato kommunestyre
utsending frå prosjektleiar 7 dagar før møtet

Klokka 09.00 - 15.00 i Ålesund

   

Torsdag 24. oktober (konstituerande møte)

   Tysdag 5. november Torsdag 14. november
  Onsdag 27. november Torsdag 12. desember