Informasjon

Her ligg lenke til alle nyheitsbrev, innbyggarmagasin og ikkje minst videoar frå prosjektleiar med informasjon til tilsette. Du finn også lenke til KOSTRA-tal, informasjon frå regjeringa og det nye kommunenummeret til Ålesund.