Styringsgrupper

Kvart stabs- og kommunalområde har ei styringsgruppe som skal arbeide med organiseringa av området. Her får du oversikt over kven som sit i gruppene, mandat og milepæler.

pdfDeltakarar i styringsgrupper og oversikt over faggrupper under kvart stabs- og kommunalområde,  oppdatert februar 2019.(PDF)

pdfMandat og milepælar (PDF)

Oversikt over dei forskjellige stabs- og kommunalområda, arbeidet deira og kven som sit i faggruppene finn du under Om nye Ålesund - stabs- og kommunalområde.