Kontakt

Har du spørsmål til kommunereforma og den nye kommunen? Vi høyrer gjerne frå deg.

Skriv til nye Ålesund kommune

Post
Postboks 1521, 6025 Ålesund
E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tilsette i prosjektet

Astrid Eidsvik

Prosjektleiar/rådmann i nye Ålesund

Tlf: 917 72 495

Tilsett 5. oktober 2017

Astrid J. Eidsvik kom frå stillinga som rådmann i Ålesund kommune, ei stilling ho blei tilsett i av bystyret i februar 2015. Eidsvik var før helsedirektør i Møre og Romsdal.

Rådmannen i nye Ålesund skal også vere prosjektleiar for etableringa av den nye kommunen og vil ha ei sentral rolle i å bygge og utvikle den i samarbeid med dei sittande rådmennene og dei fem deltakande kommunane forøvrig.

Bente Glomset Vikhagen

Bente Glomset Vikhagen

Assisterande prosjektleiar/ass. rådmann

Tlf: 950 22 878

Glomset Vikhagen er rådmann i Skodje kommune, men er òg tilsett i ei 70 % stilling som assisterande prosjektleiar i prosjektet frå 1. april 2018.. Glomset Vikhagen skal vere prosjektleiars stedfortredar fram til 1. januar 2020. Ho blir assisterande rådmann i den nye kommunen.


Synnøve Vasstrand Synnes

Synnøve Vasstrand Synnes

Assisterande prosjektleiar/kommunalsjef helse og omsorg

Tlf: 990 40 871

Vasstrand Synnes er rådmann i Ørskog kommune og er assisterande porsjektleiar i 50 % stilling med ansvar for oppfølging av prosjektet saman med prosjektleiar. Ho gjekk inn i stillinga som assisterande prosjektleiar 1. april 2018. I oktober 2018 blei ho tilsett som kommunalsjef for helse og omsorg i den nye kommunen.  Ho går formelt inn i si nye stilling som kommunalsjef først frå 1. januar 2020 og fortset i den stillinga ho har no. Ho skal likevel leie arbeidet i styringsgruppa som arbeider med hennar kommunalområde.


Anne Bente Skjellum

Kommunikasjonsansvarleg/kommunikasjonssjef

Tlf: 915 59 666

Kommunikasjonsansvarleg for bygginga av nye Ålesund kommune

Skjellum har vore kommunikasjonsansvarleg for for prosjektet nye Ålesund kommune sidan våren 2017. Ho er opprinneleg kommunikasjonssjef i Ålesund kommune.

Skjellum har vore tilknytta NRK som vaktsjef, programleiar og reportar, og med radio og TV som arbeidsfelt. Skjellum har óg vore tilsett som nyheitsreporter i TV2. Før Skjellum blei kommunikasjonssjef i Ålesund kommune var ho redaktør og kommunikasjonsansvarleg i Norges Korforbund. Ho er utdanna journalist frå Høgskulen i Volda, samt i språk (fransk og norsk) og jus frå Universitetet i Bergen.

Helge Veum

Prosjektkoordinator for IKT og digitalisering/stabssjef teknologi og innovasjon

Tlf: 475 05 070

Tilsett oktober 2017

Veum er utdanna på masternivå med 2 ulike mastergradar: Master of Business Administration, University of the South Pacific, Suva frå 2009 og Master of Information Technology, Queensland University of Technology, Brisbane frå 2002. Han er også høgskoleingeniør i teleteknikk frå Høgskolen i Oslo, 2001. Av erfaring har han mellom anna jobba i Datatilsynet i til saman 9 år, sist som avdelingsdirektør.

Helge Veum er no tilsett i 3-årig prosjektkoordinatorstilling i nye Ålesund for IKT og digitalisering.


Elin Moen

Elin Moen

Politisk sekretær 40%

Tlf: 70 20 75 32

Elin Moen er seksjonsansvarleg for forvaltning i rådmannen sin stab i Haram kommune, og har også tillagt funksjon som politisk sekretær. Frå hausten 2017 er ho frikjøpt 40% for å administrere dei politiske møta i arbeidsutval og fellesnemnd i nye Ålesund.
Anne Lise Sagen Major

Anne Lise Sagen Major

Framtidsnavigatør

Tlf: 913 40 267

Framtidsnavigatøren skal sette innovasjonsarbeidet i den nye kommunen i system og utvikle samarbeidet nye Ålesund har med næringsliv og akademia.  Ho vil ha kontorplass ved NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) og på prosjektkontoret til nye Ålesund. Ei av oppgåvene er å legge til rette for at kommunen blir ein aktiv del av det nasjonale testmiljøet ved NMK, med innovasjonsprosjekt, nettverksbygging, kompetanseheving og idéutvikling.

Anne-Lise Sagen Major er ålesundar og utdanna farmasøyt med ein doktorgrad i plantekjemi frå den tekniske høgskolen i Zürich i Sveits. Ho har hatt ansvaret for forskning og utvikling ved Sjukehusapoteka i Midt-Norge og har også vore tilsett som forskar ved NTNU i Trondheim der ho blant anna forska på bruk av teknologiske løysingar i helsetenesta.  

Tilsette i nye Ålesund kommune


Hausten 2018 tilsette prosjektleiar/rådmann stabs- og kommunalsjefar gjennom ein intern prosess. Dei nytilsette leiarane går formelt inn i sine nye stillingar først frå 1. januar 2020 og fortset i dei stillingane dei har no. Dei skal likevel leie arbeidet i styringsgruppene for sine område.

Har du forslag eller innspel til den nye kommunen?

Då vil vi veldig gjerne høyre frå deg!

Send oss ditt innspel, så kan det vere at vi tek kontakt med deg for å gå meir utdjupande informasjon.

Alle forslag vert mottekne med takk!

Rådmenn i dei fem kommunane


Turid Hanken

Rådmann Haram kommune
 • E-post
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Telefon
  70 20 75 30
 • Mobil
  950 26 086

Bente Glomset Vikhagen

Rådmann Skodje kommune
 • E-post
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Telefon
  70 24 40 12
 • Mobil
  950 22 878

Synnøve Vasstrand Synnes

Rådmann Ørskog kommune
 • E-post
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Telefon
  70 16 59 28
 • Mobil
  990 40 871

Ordførarar i dei fem kommunane


Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.