Organisering

Arbeidet med å danne den nye kommunen er frå juni 2018 organisert som den nye kommunen. Prosjektorganisasjonen er oppretta for å utføre ei avgrensa oppgåve.

Organisasjonsmodell

Sjå organisasjonskartet korleis prosjektet er organisert med eit politisk og eit administrativt styringsnivå, samt ei lang rekke delprosjekt.

Stabs- og kommunalområde

Arbeidet med ein ny kommune er frå juni 2018 delt opp i stabs- og kommunalområde.

Satsing

Nettverk og samarbeid nye Ålesund deltek i.

Kva skal vi oppnå med nye Ålesund?


Motvekt

Vere sterkare motvekt mot sentralisering til dei store landsdelssentera.

Planlegging

Drive meir heilskapleg og overordna planlegging .

Samferdsel

Få på plass framtidsretta løysingar for samferdsel som bind regionen saman.

Forsking og utdanning

Ha større tyngde som pådrivar for å styrkje forskings- og utdanningsinstitusjonane.

Strategisk medspelar

Strategisk medspelar for å styrkje og utvikle næringslivet og nyskaping i regionen.

Innovasjon

Større kapasitet til å vere innovativ og tenkje strategisk.

Krise

Arbeide aktivt med å førebygge og handtere kriser og katastrofar .

Nye oppgåver

Ta ansvar for nye oppgåver som krev spisskompetanse .

Tenester

Utvikle kvaliteten på tenestene og servicen til innbyggarane.

Kultur

Styrkje og utvikle mangfaldet i kulturlivet .

Urbant midtpunkt

Vere det urbane midtpunktet mellom Bergen og Trondheim .

Intensjonsavtalen

Resultatet av forhandlingane mellom kommunane som saman ønsker å bygge Nye Ålesund kommune.

Dokumenta

Sjå dokument og reglement for nye Ålesund kommune.

Nye Ålesund kommune


Haram kommune

Haram kommune

Den leiande maritime industrikommunen.

Sjå nettsida til kommunen

Sandøy kommune

Sandøy kommune

872 øyar, holmar og skjer.

Sjå nettsida til kommunen

Skodje kommune

Skodje kommune

For mangfald, trivsel og utvikling.

Sjå nettsida til kommunen

Ørskog kommune

Ørskog kommune

- eit levande samfunn med eit mangfald av muligheter og opplevingar!

Sjå nettsida til kommunen

Ålesund kommune

Ålesund kommune

Respekt, redelighet, initiativ, humor, arbeidsglede.

Sjå nettsida til kommunen

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.