Bli kjent

Fem kommunar skal bli ein; Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund.

Om Haram kommune

Fakta om Haram kommune.

 • Sandvika pa Flem. Foto Gunnar StandalStorleik/flateareal: 256,6 km2
 • Innbyggjarar per 1.1.2017: 9312
 • Tilsette i Haram kommune: 745 (fordelt på 585 årsverk)

Skule

 • Totalt elevtal: 1101
 • 9 kommunale skular
  - 6 grunnskular
  - 2 ungdomsskular
  - 1 kombinert barne- og ungdomsskule
 • 2 private skular

Barnehage

 • Totalt antal barn i barnehage: 518
 • 5 kommunale barnehagar
 • 6 private barnehagar

Omsorgssenter/omsorgsbustader

 • Haram omsorgssenter som inneheld:
  - Omsorgsbustader
  - Sjukeheimsplassar
  - Base for heimebasert omsorg
  - Dagsenter
 • Eidet omsorgssenter som inneheld:
  - Omsorgsbustader
  - Bustader for yngre funksjonshemma brukarar
  - Sjukeheimsplassar
  - Base for heimebasert omsorg
  - Dagsenter
 • Omsorgsbustader på Longva (ubemanna)
 • Omsorgsbustader på Vatne (ubemanna)
  Kulturelle tilbod
  • Haram folkebibliotek
  - Hovudbibliotek i Brattvåg
  - Filialar på Vatne, Haramsøy, Longva og Lepsøy
 • Haram kulturskule
 • Haram frivilligsentral
 • Ingebrigt Davik-huset (kommunalt føretak)
  - Konsert-/teaterscene m.v.
  - Haram kino

Det må elles nemnast at det i Haram er eit rikt kulturliv i form av eit mangfald av frivillige lag og organisasjonar. Desse står for ein svært stor del av tilboda for innbyggjarane i kommunen innan idrett, song, musikk og kristent arbeid. Her finst det tilbod for både barn, unge og vaksne, året igjennom!

 

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.