Skrevet den . Publisert i Organisering

Overordna ROS-analyse

Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er ei risikovurdering som bygger på fagleg skjønn og erfaring.

Målsettinga med å gjennomføre ei ROS-analyse er å vere føre var og kunne sette i verk tiltak for å forhindre at den tenkte hendingar ikkje inntreff.

Den overordna ROS-analyse for nye Ålesund blei vedtatt av fellesnemnda 24. august og vil bli oppdatert i oktober 2017.

pdfSjå overordna ROS-analyse