Skrevet den . Publisert i Organisering

Dokument

Dokument frå dei enkelte områda finn du under dei enkelte stabs- og kommunalområda.

Her finn du referat frå før innsynsløsninga for nye Ålesund kom på plass i september 2017.

Fellesnemnd

 

Styringsgruppa

Styringsgruppa tok hand om prosessen med kommunesamanslåing fram til fellesnemnda tar over. Styringsgruppa har fem politikarar frå kvar kommune. Rådmenn, tillitsvalde og medlemmer av prosjektorganisasjonen er også til stade på møta.

 1. pdfMøte 1 i styringsgruppa 06.10.16
 2. pdfMøte 2 i styringsgruppa 10.11.16
 3. pdfMøte 3 i styringsgruppa 19.01.17
 4. pdfMøte 4 i styringsgruppa 07.02.17
 5. pdfMøte 5 i styringsgruppa 13.03.17
 6. pdfMøte 6 i styringsgruppa 20.04.17
 7. pdfMøte 7 i styringsgruppa 18.05.17
  pdfVedlegg frå møte 7: Intensjonsavtale 2016 - oppdatert utgåve utkast 18.05.17
  pdfVedlegg frå møte 7: Presentasjon Tore Hals - Hopehav - kartlegging av interkommunale samarbeid.
  pdfVedlegg frå møte 7: Presentasjon Mads Solberg - Lokaldemokrati
 8. pdf pdfMøte 8 i styringsgruppa 19.6 17 Dette var siste møte i styringsgruppa før fellesnemnda kjem på plass

 

Arbeidsutvalet

.

Du finn sakspapir og protokollar etter møte i arbeidsutvalet i nye Ålesunds innsynsløysing under Politikk > Møteplan

Møte 2016/våren 17

Partsamansett utval

Du finn sakspapir og møteprotokoll i innsynsløysinga som ligg under Politikk > Møteplan

Møte med tilsette

Personal og omstilling har jamnlege felles informasjons- og drøftingsmøte med tillitsvalde og hovudverneombod i alle dei deltakande kommunane.

Du finn informasjon om møta under For tilsette >Møte med tilsette.