Helseplattformen

Nye Ålesund deltar i det felles prosjektet Helseplattformen.

Prosjektet skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sjukehus og kommunar i heile Midt-Norge. Journalen set pasienten i sentrum på alle nivå i helsetenesta.

Helseplattformen eigast av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Alle kommunane i Møre og Romsdal og Trøndelag er med via opsjonsavtalar. Midt-Norge er utprøvingsregion for det nasjonale målet «Én innbygger – én journal». For meir informasjon trykk på lenka til faktaark og vegkart  Det er berre i Midt-Norge at ein får det same systemet både i spesialist- og primærhelsetenesta. 

Nye Ålesund kommune deltar i prosjektet på tvers av alle kommunane på Nordre Sunnmøre. Kvar av kommunane er representert i ei lokal arbeidsgruppe saman med representant frå dei tillitsvalte og IT. Denne arbeidsgruppa blir leia av Therese Hoel som også representerer Nordre Sunnmøre i den regionale arbeidsgruppasom jobbar tett opp mot Trondheim kommune.

Prosjektdeltakinga vil krevje intern prioritering av ressursar i helse- og omsorgstenesta i den perioden prosjektet pågår. Det er ikkje forventa direkte økonomiske konsekvensar for kommunane med sjølve prosjektet i 2019, Dei utgiftene er føresett dekt av eksterne midlar (skjønnstilskot frå Fylkesmannen). Deltaking i dette prosjektet gir ingen forpliktingar til å utløyse opsjonen på kjøp av Helseplattformen.

Meir informasjon får du på nettsida helseplattformen.no eller ved å ta kontakt med prosjektleiar Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Vedtak i fellesnemnda gjort 14. februar 2019.

Framdrift

Her finn du nyheiter om framdrifta i prosjektet.

2019

Meir om Helseplattformen (lenker)

Overordna tidslinje

Tidslinje overordnet