Kommunalområde

Skrevet den . Publisert i Kommunalområde

Velferd og sysselsetting

Mandat

Alle kommunalområda har felles mandat som du finn på hovudsida til stabs- og kommunalområda.

Milepælar/dokument

Her er forslag til organisasjonsplan frå alle styringsgruppene. Forslaget skal gjennom drøftingar og det er mogleg å kome med innspel fram til 1. januar 2019:

pdfForslag til organisasjonsplan (PDF)

pdfHøyringssvar per 14. januar 2019 (PDF)

1.desember 2018 leverte styringsgruppa sitt grunnlagsdokument med mål og strategiar som er bakgrunn for organisasjonsplanen.

Dette er eit levande arbeidsdokument som skal opp til diskusjon seinare:

pdfGrunnlagsdokument for velferd og sysselsetting (PDF)

NAV Ålesund har levert eit eige grunnlagsdokument og forslag til organisasjonsplan. NAV Ålesund er plassert under kommunalområdet velferd og sysselsetting:

pdfOrganisasjonsplan_og_grunnlagsdokument_for_NAV. (PDF)

 

1. september leverte styringsgruppa sin kartleggingsrapport. NB! Dette er eit arbeidsdokument.

pdfKartleggingsrapport og kunnskapsgrunnlag (PDF).

Medlemmer

Kommunalsjef for velferd og sysselsetting: Solveig Aarø

  • Eirik Frøystad - Skodje
  • Jan Einar Klungreseth - Ørskog
  • Kristin Molt Korsnes - Haram
  • Tone Grandrudbakke - Sandøy
  • Tillitsvald: Ann-Catrin Nyhammer - hovudtillitsvalt NSF (Haram)
  • Tillitsvald: Tove Solheim Kristensen - hovudtillitsvalt NSF (Skodje)
  • Vernetenesten: Stig-Eivin Meisal - hovudverneombod (Skodje)
  • Administrativ koordinator: Per Åge Løvseth 

Faggruppe