Kommunalområde

Skrevet den . Publisert i Kommunalområde

Eigedom og eigedomsforvaltning - KF (faggruppe i prosjektperioden)

 

Mandat

Eigedom og eigedomsforvalting skal vere eit kommunalt føretak i nye Ålesund. I prosjektperioden arbeider dei som ei faggruppe under tekniske tenester.

pdfMandatet til faggruppa Eigedom og eigdeomsforvalting

Milepælar

Faggruppa arbeider kontinuerleg utan sette milepælar.

Medlemmer

Gruppa har følgande deltakarar:

  • Kjell Sindre Johansen - Haram
  • Gerhard Strand Fitje (vara Håvard Harneshaug) - Sandøy
  • Øystein Eltvik - Skodje
  • Morten Sloth-Fjordside - Ørskog
  • Bjørnar Helland (leiar) og Birger M. Hjelle - Ålesund
  • Tillitsvald-representant: Kristin Nonsvik
  • Hovudverneombod: Stig Meisal

.

Møte

Haust 2018

Vår 2018

Faggruppe