Skrevet den . Publisert i Stabs- og kommunalområde

Stabs- og kommunalområde

Arbeidet med ein ny kommune er frå juni 2018 delt opp i:

Felles mandat og milepælar for styringsgruppene.

Slik er prosjektet organisert no: pdfAdministrativt prosjektstyringsnivå i gjennomføringsfasen. (PDF)

Faggruppene som ligg inne, er oppretta av styringsgruppene, mange av dei er tidlegare delprosjekt.

Organisasjonskartet er oppdatert i januar 2019.

Organisasjonskart pr 21. jan. 2019 OppdatertFigur: Stabsområda er merka gule, kommunalområda oransje.