Skrevet den . Publisert i Organisering

Fellesnemnd

Fellesnemnda hadde sitt siste møte 3. oktober 2019. 24. oktober 2019 er det kommunestyret for den nye kommunen som styrer prosessen inn i den nye kommunen.

Fellesnemnda for nye Ålesund hadde fem representantar med vare frå kvar kommune. Mandat/reglement for fellesnemnda blei vedtatt av kommunestyra 21. juni 2017, etter Stortingets vedtak om kommunestruktur:

Fellesnemnda sitt mandat og oppgåver var forankra i §26 i inndelingslova. Nemnda hadde det formelle ansvaret med å førebu den nye kommunen i samsvar med føringane i intensjonsavtalen. Nemnda disponerte blant anna eingongsstønaden frå staten i samband med kommunereforma, og tilsette rådmann/prosjektleiar for den nye kommunen.

Møte

Du finner oversikt over møtedatoar, sakspapir og møtereferat under Innsyn eller under Politikk >Møteplan og gjeldande møte.

Møta blei streama og her kan du sjå opptak frå møta:

Møte  2019

MøtedatoSakspapirVideooverføring
03.10.19 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet (dei første minutta manglar pga tekniske problem)
05.90.19 Trykk her for å lese sakspapir Dette var eit arbeidsmøte om strategiar som ikkje blei streama
29.08.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet (ikkje fullstendig pga tekniske problem)
13.06.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
16.05.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
04.04.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
14.02.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet

 

Møte  2018

MøtedatoSakspapirVideooverføring
17.12.2018 Trykk her for å lese sakspapir  Trykk her for å sjå opptak frå møtet - del 1 og del 2
08.11.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
04.10.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
13.09.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
14.06.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet - del 1 og del 2
09.05.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
12.04.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
15.02.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet

 

Møte 2017

MøtedatoSakspapirVideooverføring
07.12.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
16.11.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
26.10.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
05.10.2017 Trykk her for å lese sakspapir  
14.09.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
24.08.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet

 

Felles kommunestyremøte 21.06.17

 Videooverføring
Del 1 Trykk her for å sjå opptak frå møtet
Del 2 Trykk her for å sjå opptak frå møtet

 

Godtgjersle til medlemmer av fellesnemnda

pdfReglement for godtgjersle

xlsSkjema for reiserekning

pdfSkjema for tapt arbeidsforteneste

docxSkjema for tapt arbeidsforteneste

Deltakarar

Haram kommune

Faste medlemmer   Varamedlemmer
 
 • Ordførar Vebjørn Krogsæter, Sp
 • Varaordførar Randi Frisvoll, KrF
 • Emil Korsnes, Ap
 • Svein Harsjøen, FrP
 • Ewa Hildre, H
                                                
           

  For Krogsæter, Frisvoll, Korsnes: 

 1. Arnt Ove Tenfjord, KrF
 2. Guttorm Kjerstad, Sp
 3. Gunnbjørg K. Seth, KrF
 4. Trine Otterlei, Ap

 For Harsjøen, Hildre:

 1. Cine Finstad Austnes, FrP
 2. Rolf Longva, H
 3. Kristian Stråmyr, V

Sandøy kommune

Faste medlemmer     Varamedlemmer
 • Ordførar Oddvar Myklebust, Ap
 • Varaordførar Åse Kristin Ask Bakke, Ap   
 • Espen Myklebust, Ap
 • Hildegard Maier, V
 • Jessica Gärtner, H
 1. Sigmund Haugen, Ap
 2. Nils Magne Abelseth, H
 3. Ann Helen Harnes, Ap
 4. Robert Coates, V
 5. Lena Husøy, Ap

Skodje kommune

Faste medlemmer  Varamedlemmer
 • Ordførar Dag Olav Tennfjord (nestleiar), H 
 • Varaordfører Geir Ove Leite, Ap
 • Kari Grindvik, V
 • Karoline Huldal Hauglid, Ap
 • Modolf Hareide, Sp       
 1. Per Egil Håhjem, H
 2. Gunnar Hauge, KrF
 3. Monica Strømmen, FrP
 4. Karoline Stette, Sp
 5. Erling Ostnes, FrP

Ørskog kommune

Faste medlemmer Varamedlemmer
 • Ordfører Knut Harstad, H
 • Varaordfører Geir Peter Aure, V/KrF      
 • Wenche Gausnes Aasen, FrP
 • Janet Roelofs, Sp
 • Torill Leganger, Ap
 1. Arne Abelseth, Ap
 2. Frode Andresen, H
 3. Helene Fjørtoft, V/KrF
 4. Odd Bertil Yksnøy, Ap
 5. Therese Iren Sæter, FrP

 Ålesund kommune

Faste medlemmer  Varamedlemmer
 • Ordførar Eva Vinje Aurdal (leiar), Ap
 • Varaordførar Tore Johan Øvstebø, KrF  
 • Øystein Tvedt, H
 • Geir Stenseth, FrP
 • Anne Kristin Bryne, Ap
 1. Sindre Nakken, Ap,
 2. Hans Kjetil Knutsen, Ålesundlista, tvpl. liste for Ålesund
 3. Kirsti Dale, uavh./Sp
 4. Monica Molvær, H
 5. Jarle Hauge Steffensen; MDG

 

Styringsgruppa - forløperen til fellesnemnda

Styringsgruppe for bygging av nye Ålesund kommune

Det er gjort likelydande vedtak i dei fire kommunane: 

5 representantar med personleg vara frå kvar av kommunane utgjer Styringsgruppe for bygging av nye Ålesund kommune".

«Fram til Stortinget sitt formelle vedtak om oppretting av nye Ålesund kommune sommaren 2017, har dei valde fullmakt til å møte på vegne av xx kommune i styringsgruppa. Formålet med arbeidet er å organisere og leie ein god prosjektprosess, innhente naudsynt kunnskap og legge til rette for utgreiingsarbeid som skal danne vedtaksgrunnlag for Fellesnemda.

Dei same valde representantane utgjer frå Stortinget sitt vedtak sommaren 2017 xx kommune sine representantar i Fellesnemnd for nye Ålesund kommune, med mandat etter Inndelingslova.
Rådmannen får fullmakt til å inngå i prosjektorganisasjonen, og bistå styringsgruppa i arbeidet fram til ny kommune vert realisert eller Fellesnemnda har organisert sitt arbeid på anna vis.

Ålesund kommune får fullmakt til å føre prosjektrekneskap, krevje inn og administrere reformstøtte frå Fylkesmannen og staten til prosjektarbeidet og følgje opp prosjektorganisasjonen økonomisk på vegne av kommunane.»

Du finn referat frå styringsgruppemøtene under Om nye Ålesund kommune > dokument.

Deltakarer i styringsgruppa for nye Ålesund pr. april 2017

Kommune

Ordførarar og politikarar

Rådmenn

Tillitsvalde og HVO 

 Haram

Vebjørn Krogsæter (ordførar)
Randi Walderhaug Frisvoll (varaordførar)
Emil KorsnesSvein Harsjøen
Ewa Hildre

Turid Hanken  Endre Hellandsvik - UDF/Unio
 Sandøy Oddvar Myklebust (ordførar)
Åse Kristin Ask Bakke (varaordførar)
Espen Myklebust
Hildegard Maier
Jessica Gärtner
Kim André Breivik (konstituert)  Laila Alvestad - Fagforbundet/LO 
 Skodje Dag Olav Tennfjord (ordførar)
Geir Ove Leite (varaordførar)
Kari Grindvik
Terje Vadset
Modolf Hareide
Bente Glomset Vikhagen  Ramona Pilskog - Delta/YS 
 Ørskog Knut Helge Harstad (ordførar)
Geir Peter Aure (varaordførar)
Olav Kjetil Sjøholt
Arne Abelseth
Gert Rietman
Synnøve Vasstrand Synnes Geir J. Skodje - UDF/Unio 
 Ålesund Eva Vinje Aurdal (ordførar)
Tore Johan Øvstebø (varaordførar)
Øystein Tvedt
Anne Kristin Bryne
Geir Stenseth 
Astrid Eidsvik  Lindis Dalebø - Fagforbundet/LO 
      Lars Marius Rindal - Hovedverneombud 

Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet er forberedande til styringsgruppa.

Arbeidsutvalet består av ordførarane. Rådmennene og prosjektkoordinator tiltrer.

Du finn referat frå styringsgruppemøtene under Om nye Ålesund kommune > dokument.