Skrevet den . Publisert i Politikk

For politikarar

Informasjon til deg som er folkevald.

Vi ber alle som er folkevalde etter kommunevalet 9. september om å fylle ut registreringsskjemaet

Som politikar skal du nytte  møteportalen. I denne portalen vil du finne alle dokumenta til dei politiske møta.

pdfMøtekalender_2020. vart vedteken i kommunestyret 14.11.2019. Planen skal evaluerast i løpet av 1. halvår.