Kulturbygging og verdiar

Intensjonavtalen

Kultur er eit vidt omgrep som blir brukt i ei rekke ulike samanhengar, og med ulike definisjonar. Dei fleste forklaringar om kva kultur er omhandlar tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hjå menneske. Når det gjeld kommunesamanslåing, vil kulturomgrepet vere relevant både i forhold til dei tilsette (organisasjonskultur), politikarar (politisk kultur) og blant innbyggjarane.

Deltakarar

 • Haram: Kathrine Pernille Beite, HR-rådgjevar
 • Sandøy: Tone Gandrudbakken
 • Skodje: Malin Piegsa, Personalsjef (administrativ tilretteleggar)
 • Ørskog: Hilde Sørdal, Kommunalsjef
 • Ålesund: Ingvild Vartdal, Rådgjevar personal og organisering
 • Nye Ålesund: Mads Solberg, demokratirådgjevar, tiltrer gruppa
 • Fagforeiningsrepr.: Lindis Dalebø, Fagforbundet (Ålesund)
 • HVO: Lars Marius Rindal 

Politiske representantar:  

 • Haram:  Ewa Hildre
 • Sandøy: Hildegard Maier   
 • Skodje: Dag Olav Tennfjord, ordførar (nestleiar i gruppa), vara: Kari Grindvik
 • Ørskog: Geir Peter Aure
 • Ålesund: Tore Johan Øvstebø, varaordførar (politisk leiar i gruppa)

Møte

2018

Kommande møte er i november, tid og stad er ikkje avklart.

2017

Mandat

 • Kartlegge sentrale verdiar som gjer at tilsette trivst og utnytter kompetansen sin.
 • Legge fram forslag til vedtak i fellesnemda om kjerneverdiar i den nye kommunen, der verdigrunnlaget vert beskrive og utforma.
 • Legge fram forslag til korleis det nye verdigrunnlaget bør implementerast i organisasjonen.
 • Legge fram forslag til leiarverdiar i den nye kommuna, her også korleis leiarar kan gå fram som gode kulturberarar. Føreslå opplegg for leiarutvikling som ivaretek kultur og verdiar.
 • Lage rapport som beskriv kulturen til nye Ålesund kommune - og korleis den skal bli synlig i kvardagen.
 • Føreslå tiltak, verktøy og arbeidsformer som kan utvikle den kulturen vi ønskjer skal prege kommunen.
 • Revidere, lage framlegg til etiske retningsliner for den nye kommunen.

Mål:

 • At kjerneverdiane i den nye kommunen er godt kjent av tilsette, politikarar og innbyggarar.
 • At kjerneverdiane kjem tydelig til uttrykk i måten vi arbeider på og omgåast kvarandre.
 • At tilsette, politikarar og innbyggarar identifiserer seg med ny kommune og er stolt av den.
 • At vi har verdibevisste og tydelege leiarar på alle nivå i kommunen.
 • At innbyggarar opplever tillit og profesjonalitet i møte med kommunen sine tilsette.
 • At tilsette føler seg ivaretatte og involverte i samanslåingsprosessen.
 • At tilsette får bruke kompetansen sin og utvikle ny kompetanse.
 • At vi klarer å rekruttere dyktige medarbeidarar og at dei blir verande.
 • At vi har tilsette og leiarar med endringsevne, endringsvilje og kompetanse i endringsleiing.
 • At møteplassane og arbeidsformene ber preg av nytenking, samskaping og likeverd.

pdfFullstendig mandat delprosjekt P1 Kulturbygging og verdiar.pdf

 

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.